-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۳, سه‌شنبه

جیب خالی شبکه حقانی

عجب دورانی است. مردم از شبکه حقانی خواستار اعادۀ حقوق و معاش اند؛ شبکه حقانی دست استمداد به سوی امریکا دراز کرده؛ از دُم امریکا خود را کشال کرده اند.

 هنوز هم جهر می زنند که امریکا را شکست دادیم. یعنی 86 میلیارد اسلحه و تجهیزات را در میدان جنگ از امریکایی ها تصاحب کرده اند! این وضعیت از بوالعجبی های تاریخ است. 

پاکستان، پروسه رشد طبیعی روند دموکراتیک را اخلال کرد؛ حالا درمیدان رهای شان کرده است. 

تاریخ این خرابکده چه پر از دروغ های تهوع آور است.