-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۴, یکشنبه

پاسخ سهیل پیکان به خوشحال سعادت

 

خوشحال جان اگر خاطرات بلاک های هوایی مخصوصن کرن بلاک 14 را بیاد نداری که بیادت بیاورم، رفیق های همان دوران الحمدالله حیات هستند.

دزدی هایی را که در دوره تصدی امنیتی محافظت عامه کردی اگر میخواهی با اسناد نشر کنم.

یک میلیون افغانی از عواید محافطت عامه را که بنام پول اپراتیفی ماهانه دزدی میکردی از آن هم اسناد موجود است که هرگز غرض تشویش پرسونل داده نشد.

اگر فراموش نکرده باشی در ماه رمضان برنامه افطاری صد هزار افغانی از پول محافظت کمک کردی همان پول را هم از تصدی دزدی کرده بودی که اسنادش نزد ریس مالی موجود است.

شناخت من با شما از دوره اول طالب است که آن زمان بنام بچه بیوه یاد میشدی مطمین هستم که خاطرات تلخ کرن فراموشت نشده اگر فراموش کردی که لالا ذبیح پنجشیری را بگویم بیادت بیاورد.

زمانیکه در قطعات خاص مامور بودی اگر فراموش نکرده باشی وقتی در ساحه حوزه هفتم انتحاری وارد بلاک ها شده بود و خودت در اثر اثابت گلوله زخم برداشته بودی ما پرسونل نظم عامه به سروقت تو رسیدم اگر نه حال در جهنم بودی، بعد از همان حمله قوماندان ما از خارجی تقاضا کرد که قطعه خاص را با تجهیزات زرهی اکمال کنند که چنین هم کردند اما تو هویت فروش همان تجهیزات را فروختی که اسناد فساد تو تا اکنون در دادگستری موجود است.

چگونه به خود حق میدهی اینگونه گستاخانه در دانشگاه کمبریج علیه کسانیکه سالها عزت و شرف قوم و خانواده تو را حفظ کردند یاوه گویی کنی؟