-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۳۰, سه‌شنبه

آزار و اذیت مریم سما در کمپ البانیا

 مردم ما خاصیت های عجیبی دارند که نه درهنگام فاجعه، نه درحالت مرگ و نه در حالت در به دری آن را از کله خود بیرون می کنند. گزارش می رسد که شماری از افغانستان در کمپ البانیا، دست به آزار و اذیت روانی مریم سماء می زنند. همه در یک کشتی سوار اند اما کمتر کسی است که به خود فکر کرده و در خود نقب بزند. درهمان جا که همه محبوس اردوگاه هستند، شماری از کودکان را تشویق می کنند که با القاب و صدا های عجیب و غریب، مریم سما را آشفته بسازند. 

یک گروه کودکان را وامی دارند که از عقب سر مریم صدا کنند: فضلی ... فضلی...فضضضلیییی