-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۰, شنبه

نشر پول جعلی از سوی پاکستان برای شبکه حقانی

گزارش نامه افغانستان اطلاع می دهد که وزیر فواید عامه عبدالمنان عمری- برادر ملاعمر-  برای دفتر خزانه دار وزارت که از پول عایدات آن وزارت به افراد توزیع کند. درهمین حال خبر رسیده که پاکستان اسکناس های چند هزاری و صد افغانگی چاپ کرده و در خدمت شبکه حقانی قرار داده است. تمام رهبران طالبان از زرق پول جعلی به وسیله پاکستان آگاهی دارند.

وزیرفوائد عامه گفته است که پاکستان عمداً دربازار اقتصاد افغانستان پول جعلی تزریق می کند.