-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۶, سه‌شنبه

سفارت افغانستان در قطر را نماینده امنیت ملی به طالبان تحویل داد


یک منبع موثق از دوحه گزارش می‌دهد که نماینده ریاست امنیت ملی که از افراد خاص معصوم استانکزی است، سفارت افغانستان در قطر را به گروه طالبان تسلیم نموده و هیچ کدام دیپلومات هم مخالفت نکرده است.

منتظر موقف دیپلومات های افغانستان در سفارت قطر هستیم.