-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۶, دوشنبه

تظاهرات پنجشیر

کاوه جبران

رنج بزرگ این است که هم قاتل می‌گوید وا اسلاما هم قربانی. با چنین منطقی حتا اگر پرچم امارت اسلامی، این نماد جنایت تاریخ بشری را بتوان پایین کشید، از قدرت ماشین جنایت‌کار اسلام سیاسی چیزی کم نمی‌کند. از سرعتش نمی‌کاهد. فقط کارگزارش تعویض می‌شود. به صدای قربانیان گوش فرا دهید. همه مدعی مبارزه در راه اسلامند اما چه بسا که اسلام آن‌ها را بدین روز و حال کشانده است. دریغ که هیچ کس متوجه این تراژدی نیست و یا خود را فریب می‌دهد. این اصل نکته برای رهایی است.

خطایی که احمد مسعود و یارانش آن را به شکل نهادمند دارند مرتکب می‌شوند، درست تکرار چنین کاری در سطح سیاسی است. ممکن است کسانی به بهانهٔ واقع‌بینی به این نقد خرده بگیرند و حتا فحاشی کنند اما چیزی از اهمیت ماجرا کم نمی‌کند و این به طرز زننده‌یی مأیوس‌کننده است.