-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۲, دوشنبه

علت صعود نرخ دالر

 یکی‌از علت های افت غیر قابل کنترول پول افغانی در مقابل اسعار خارجی؛ پول شویی طالبان است. 

منابع می‌‌گویند که رهبران طالبان با استفاده از وضعیت ناهنجار سیاسی و‌ اقتصادی کشور، پول ها به دست آورده از قاچاق مواد مخدر و اسلحه خویش را در بازار های مالی کشور واریز ‌ کرده ‌و بعد از  تبادله آنها با اسعار خارجی؛ دوباره آن را  در حسابات بانکی شان در پاکستان؛ ایران و امارات متحده عربی واریز می کنند.