-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۹, دوشنبه

شکست کنفرانس اسلامی و شروع جنگ

 کنفرانس کشورهای اسلامی در اسلام آباد شکست خورد؛ این شکست، پاکستان را در وضع به مراتب بدتری در گرداب افغانستان رو به رو خواهد کرد. کشورهای اسلامی آب خود را بدون تصویب و مجوز امریکا نمی نوشند. جبهه جنگ از تخار یا بدخشان باز می شود. حکمتیار چند بار ازین راز پرده برداشته بود.