-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۱, یکشنبه

توفان در راه است

 خبرهایی زیر پوست آرامش وحشتناک طالبانی درجریان است که نشان می دهد توفانی چهار طرفه به سوی طالبان درشمال نزدیک می شود.