-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۷, سه‌شنبه

اخبار جدید

 آماده گی ها برای شروع عملیات از چندین استقامت سرعت گرفته است. از نوشتن جزئیات خود داری می کنیم. اما بین جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و محور استاد سیاف و جریان موسوم به ( شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان) تا کنون هم آهنگی وجود ندارد. از سویی هم بحران رابطه در داخل جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود به حال خود باقی است. بقایای غنی و کرزی به کارشیوه های خود شان هنوز وفادار اند. اما نسل نو، شورای جنگ به رهبری جوانان راه خود را از صف معامله گران وابسته به کرزی و غنی جدا کرده است. من فکر می کنم که این کشیده گی به زودی حاد می شود. راه دیگری نیست. نسل نو باید خودش را در جنگ و رهبری سیاسی که احمد نماینده شان است؛ عملاً تعریف کند.