-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۱, پنجشنبه

از فکاهه گویی های نوبتی امرالله صالح

امرالله صالح درعالم نیمه خواب و بیداری چنین نوشت:

 هموطنان گرامی :

تداوم نماینده گی دایمی  دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در سازمان ملل متحد به همه مبارک باد میگویم . اهتزاز پرچم ملی کشور در مقر سازمان ملل متحد مرحم و التیام کوچکی بر احساسات ، عواطف و پیکر زخمی ملتیست که تهاجم گروه دست نشانده ، متحجر و ستم گر طالبان آنرا شدیدا  مجروح ساخته است. از اعضای  کمیته اعتبارات سازمان ملل متحد بخاطر این تصمیم معقول و مشروع شان  ابراز امتنان می نمایم.