-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۰, شنبه

طالبان بدخشان به شراب نوشی و زنبازی روی آورده اند


از نمایۀ هارون میر سعیدی

 چند خبر از بدخشان یک جا دریافت کردم!

یک

رئیس معادن یفتل پاین توسط بادیگاردش مردار گردید.

دوم 

یفتل بالا مسولین نظامی طالبان شبانه وارد حریم خصوصی مردم شده گاهی تلاشی می نمایند و گاهی کسانی را بجرم شنیدن موسیقی درمنازل شخصی شان شب هنگام باخود برده مورد شکنجه قرار میدهند.

سوم

اعضای حزب التحریر در بدخشان میکوشند از راهِ چاپلوسی و همکاری برای طالبان به فعالیت های شان ادامه دهند.

و قاری سراج الدین ساقی از مامورین دولت سابق در مقام ولایت بدخشان از روی چاپلوسی با جمع از چاپلوسان دیگر به تبریکی ای مولوی صفی الله قوماندان امنیه ای ولایت بغلان رفتند.

چهارم

اعضای طالبان دربدخشان به فحاشی روی آوردند.

بگونه ایکه چندشب قبل، چندین تن اعضای این گروه در منطقه ای چَته با تابلیت و شراب دستگیرشده اند.

و چند روزی بعد اسامی شفیق الله آمر مواد مخدر طالبان و بخش الله برادر خلیفه عزت الله که شخص خلیفه چندی قبل در مقابل نیروهای امنیتی کشته شده بود درحال زنا با یک فاحشه دیده میشوند و از ساحه فرار میکنند.

قابل یاد آوریست که طالبان پلان داشتند بخش الله را به صفت آمر حوزه دریفتل بالا بگمارند اما پس از این حادثه ملاحسیب الله را گماشتند که ملاحسیب الله نیز دست شیطان را ازعقب بسته است و چندی قبل زن عقدی شخصی به نام عین الدین را به زور گرفته بود.