-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۷, شنبه

ترور عبدالسلام عابد از سوی شبکه حقانی

 اطلاع مؤثق ازکابل مشعر است که مولانا عبدالسلام عابد خطیب مسجد حاجی عبدالرحمان از سوی شبکه حقانی هدف ترور قرار گرفت اما جان به سلامت برده است. شبکه حقانی در هفته های پسین اشخاص مشکوک و گزیده از سوی خود را برفراز منبر مسجد جامع می فرستاد و آنان خطابه های منحرف و سیاسی را برای متقدیان ایراد می کردند.

 این برخورد غیر روحانی و زورگویانه اعتراض سلام عابد را برانگیخته و تصمیم به ترک مسجد جامع گرفته بود. همزمان با ترک مسجد جامعه و خداحافظی با اهل صلات، با خروج از مسجد در مسیر راه هدف مایک چسبکی قرار گرفته است. 

ترور و حذف روحانیون سرشناس از سوی طالبان، از وخامت وضعیت و ترس این گروه از مردم و خطیبان خبر می دهد.