-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۷, چهارشنبه

تانک های روسیه به تاجیکستان رسیدند


 سلاح های نو اقتدار جنگی پایگاه نظامی 201-ام روسیه در مرز با افغانستان را افزایش می‌دهند. 

سپوتنیک خبر می دهد که به مرکز حربی آکروگ در تاجیکستان 30 تانک معاصر ت-72و3م آورده شد.

 ماشین های جنگی به پایگاه نظامی 201 به خدمت وارد می‌شوند. تانک های t-72b3m با سیستم معاصر حرکت‌ کننده، مجموع محافظت پسسیوی و فعال مجهز شده‌اند. در آن ها سیستم علاقة "کویدوک" و منظرة بسьیارکنل "ساسنه-ا" با تیپلاویزار موجود است. 

 متخصصان تانک های قبلی را تکمیل دادند. آن یک تپّانچة 125-مّ با بالستیکه‌ بهترشده و منبة تیر، کامپیوتر رقمی بالستیکی و منظرة پنارمی فرمانده ماشین جنگی را نصب کرد. 

 با یاری تنک سربازان پایگاه 201 دشمن را زودتر پیدا و نابود می‌کنند. تکنولوژی معاصر نمونه‌های کهنه را عوض می‌کند و اقتدار جنگی واحد تنک را از حساب بهتر کردن منیاور و محافظت زره ایکیپژ افزایش می‌دهد. 

 قبلاً، فرمانده آکروگ مرکزی حربی ژنرال-پالکاونیک الکساندر لپین از انتقال سلاح های نو خبر داده بود. در مجموع روسیه قصد دارد به تاجیکستان 60 عدد چنین تانک ها را مستقر کند.