-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۱, پنجشنبه

به طالبان دستور داده شده که با قاشق و پنجه غذا بخورند!

 طبق اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان،  دور های آموزشی برای رئیس های تازه مقرر شدۀ طالبان در وزارت ها ازسوی مربیان پاکستان شروع شده است. 

محل کورس های آموزشی در قصر مرمرین درنظر گرفته شده و  از صبح تا  دوازده  ظهر دروس اداره و منجمت توسط مربی های  پاکستانی برای شان پیش برده می شود. همچنان در گزارش دیگری آمده است که  از دو هفته  بدین طرف مراجع پاکستانی به سران طالبان توصیه کرده اند که که دیگر با دست غذا نخورند. از دو هفته بدین طرف طالبان ارگ و روسای وزارت خانه با قاشق و پنجه غذا می خورند که یک‌ تحول است برای طالبان و تعدادی از این هدایت مراجع افسرده شده اند .