-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۷, سه‌شنبه

قطعنامه اعتراض و راهپیمایی مردم پنجشیر علیه طالبان


در روزِ گذشته، مردمِ پنجشیر در اعتراض به خشونتِ طالبان علیه مردم و ادامه‌ی کشتارِ ستمگرانه و بی‌رحمانه‌ی جوانان، دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. طالبان از زمان گرفتن سلطه‌ی مملکت تا اکنون در تمامی نقاطِ کشور و به‌ویژه در مناطق شمالی و مرکزی دست به اِعمال خشونت‌ها و جنایت‌های خونینی علیه مردم زده‌ اند که به هیچ قاعده اسلامی، اخلاقی و حقوق‌بشری سازگاری نداشته است.

جنبش خودجوش زنان معترض به سلسلهٔ اعتراضات خویش امروز یکبار دیگر به خیابان آمده است تا در محکومیت خشونت‌های جنایت‌بار علیه مردم از سوی طالبان و نیز حمایت از اعتراضات پنجشیر راه‌پیمایی و اعتراض نماید.

 قطعنامه‌ی حاضر را به حیث پیوندِ پایانی حرکتِ امروز، صادر می‌نماییم: 

- طالبان نباید بیشتر ازین اسباب زحمت و خون‌دلی مردم شوند. مردم به حد کافی به ستوه آمده و رنجِ حضور این گروه ناخوانده را به دوش می‌کشند. کشتن جوانان، ستمگری بر طبقات مختلف جامعه، فقر، تنگدستی و مهاجرت همه محصول حضور ناخوانده‌ی این گروه است؛ که قابل قبول و تحمل نیست. 

ازین گروه، برای هزارمین بار تقاضا داریم ماشین جنایت خویش را خاموش و متوقف کنند. 

- نظامیان پیشین و کارمندان دولتی به ویژه در معرض آسیب مستقیم اند. این جنایت آشکار و بدقولی در برابرِ همان عفو عمومی‌ ایست که رهبران این گروه ازان سخن می‌گویند. بدعهدی و نامربوطی سنجه‌ی دیگری ست که وزن جنایات گروه طالب را سنگین می‌نماید. از جامعه‌‌ی جهانی، نهادهای حقوق‌بشری و وجدان‌های بیدارِ انسانیت می‌خواهیم از داوری این اوضاع غافل ننشینند و فشار لازم را برای محو این گروه وارد آورند. 

- اعتراضات برحق و شجاعانه‌ی مردم پنجشیر، آغازگر مقاومت از گونه‌های مختلفِ مقاومت و ایستاده‌گی علیه جباریت و ستمگری قلمداد می‌شود. ما این شهامت و شجاعتِ بی‌نظیر را استقبال می‌کنیم و در حمایت ازان در سنگرهای خویش همصدا ایستاده‌ایم.

ما باور داریم که کاخِ بدبنیادِ این ظلمت را با هم‌صدایی و کنارِ هم ایستادن می‌توانیم ویران کنیم. 

صدای اعتراضِ پنجشیر آخرین صدا نخواهد بود، بلکه، به گوشه گوشه‌ی کشور، طنین انداز خواهد شد. ریشه این درد یکی‌ست و ما همه کنار هم در برابر آن مکلف به ایستاده‌گی استیم! 

و من الله توفیق.

تاریخ: ۷جدی ۱۴۰۰

روز : سه شنبه

ژولیا پارسے