-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۰, شنبه

طالبان: ملا های کابل بی دین هستند!

 

اشاره: طالبان با توفان چند طرفه مواجه خواهند شد.

اطلاعیه به همه گی علماء شهر کابل

  امشب ساعت ۳۰ ۹ دقیقه ازیک مراسم عروسی بر میگشتیم. درچیک پاینت   چهار راهی اسپ ها  موترم توقف داده شد. بدون تحقیق که شما ملاهای کابل بی دین هستید مرتد هستید و دموکراسی خواه هستید؛ مورد ضرب و شتم دشنام دادندن قرارگرفتم. 

آیا این  است حکومت اسلامی؟

قضاوت به دست شما

از صفحه مولوي صاحب الحاج عبدالقادر قانت