-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۱, پنجشنبه

مولوی های اجیر را به دیگران معرفی کنید!

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که محمد عزیز محمدی از منطقه پریان پنجشیر فتوا داده است که جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان یک حرکت غیر اسلامی است.

 محمد عزیز محمدی مولوی مسجد قبا در حصه سوم، خیابان دوم در خیر خانه است.  فعلا رئیس مهاجرین ولایت پنجشیر تعیین شده است. آدم خیلی  تبلیغ گر و خادم طالبان است و جوانان را ترغیب به پیوستن به صفوف طالبان می کند. این آقا اعتقادش برین است که جبهه مقاومت ملی یک جبهه غیر اسلامی است.