-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۸, پنجشنبه

از شنیدن مصاحبه حفیظ منصور چه واکنشی خواهید داشت؟

 شب گذشته با عبدالحفیظ منصور عضو هیأت مذاکره کننده در دوبی و عضو هیأت مذاکره با طالب، نظریه پرداز معروف ضد طالب مصاحبه ویدیویی انجام دادم. 

نخستین بخش مصاحبه درکانال جمهوری پنجم هشت ساعت بعد به نشر می رسد.

هرچند خط تماس مغشوش بود، مصاحبه به نحوی انجام گرفت. درین مصاحبه، من شگفت زده شدم؛ منصور به دفاع از اشرف غنی و ارکان حکومت وی برخاست و علی رغم آن که بعد در سنگر مقاومت نشست؛ اما درنظریات خود تا آخر تقریباً درهمان مسیردفاع نرم از اشرف غنی جلو رفت!

شما اگر آن را بشنوید؛ مثل من شاید سر درگم، متعجب، عصبی خواهید شد. درهمان ساعت گمان می بردم که این حفیظ منصور نیست که با من گپ می زد؛ بلکه کس دیگری از توجیه گران گروه غنی و محب با من درمقام استدلال نشسته بود. اما منصور گفت که طالبان به زودی به وسیله نیروهای مقاومت از صحنه بیرون رانده می شوند و دلایل قاطعی ارائه نه کرد. در برابر سوالات من، شاید ناگزیر شد که مواضع متناقضی از خود نشان دهد. همین مصاحبه در ذات خود نشان می دهد که جبهه پنجشیر چرا شکست خورد و محاسبه شریکان غنی چقدر سست و بی عمق بوده است.