-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۶, دوشنبه

در واکنش به دوستان حوزه خودی که دانسته یا ندانسته جبهه مقاومت ملی را تخریب میکنند!

هارون سمرقندی

جبهه مقاومت ملی قرار نیست همه کار و برنامه های خود را رسانه ای بسازد، هر سازمان و جریان های مبارزاتی دیگر همینگونه استند، دولت ها نیز راز های دارند که هیچگاهی رسانه ای نکرده و در دسترس عمومی قرار نمیدهند، آنگونه که هر کسی از جبهه مقاومت ملی انتظار ذهنی دارند ممکن نیست واقع گردد جز سیاست مداران پخته میتوانند درک کنند که راه اندازی یک مبارزه با حفظ توازن بین المللی و جلب افکار عامه چقدر سخت است، جبهه مقاومت ملی هم جز پاکستان و حامی بزرگتر طالبان یعنی چین که علیه آنها موضع گیری کرده و طبق اصول سیاسی هم باید موضع گیری کند چون آنها بگونه عملی در حمایت طالبان و حمله به پایگاه مقاومت در پنجشیر بگونه مستقیم و غیر مستقیم دخیل بودند علیه آنها موضع گیری کرد، ولی با متباقی کشور  های جهان نیازمند تعامل میباشند، با کشور های حوزه پارسی زبان طبق سنت گذشته الزامی است که اگر در حالت دوستی و نزدیکی قرار نمیداشته باشند رابطه خصمانه هم نداشته باشند، پیوند های جبهه مقاومت ملی با جوامع غربی بیشتر از چهل سال پیشینه دارد و نمیشود که به فرمایشات برخی ها یک شبه در دشمنی قرار بگیرند و منطقی هم نیست و ما جدن نیازمند رابطه دوستی و تعریف منافع مشترک با آنها استیم و اشتراکات منافع هم داریم، ملحوظات روابط با جهان عرب و دیگر کشور های همسایه،  منطقه و جهان را باید مدنظر داشته باشند، آنکه بگونه عملی در جریان کار است تا آنکه سیل بین است تفاوت های زیادی وجود دارد، هرجبهه و جریان های سیاسی از نظر داخلی دچار مشکلاتی میباشند و حتا قدرتمند ترین دولت ها و سازمان های سیاسی جهان را که ملاحظه کنیم در داخل خود داری فراکسیون ها و رقابت های بسیار سخت بین اعضای تشکیل دهنده آن میباشند و حتا رقابت های منفی هم دارند ولی در برابر دشمن و راهبرد مبارزاتی شان یک مشت واحد میباشند که در واقع یک حالت طبیعی است و جبهه مقاومت ملی از آن مستثنا بوده نمیتواند، و آنرا هم حق نداریم که بسیار برجسته بسازیم و مردم خودرا با دادن پیام های غلط و عقده های درونی ناامید گردانیم، در حالیکه یک حالت طبیعی بین تمام سازمان ها طبق که در بالا گفته شد فراکسیون ها وجود میداشته باشد که سازنده هم است چون نقد داخلی ایجاد کرده همیشه خلا ها را در این حالت دریافت و برایش راه حل جستجو میگردد، جبهه مقاومت ملی دارای منابع بسیار بزرگ مالی و نظامی نیست که یک شبه دشمن را نابود و عاجل پیروز میدان گردد بلکه شروع یک مبارزه میباشد، که هم زمان با متقاعد شدن مردم برای نجات از شر تروریزم میتواند پیشرفت داشته باشد نه اینکه مردم سهم نگیرند و فکر کنند که فرشته های آسمانی پایین شده لشکر بسازند و برای مردم آب و نان و کار و آزادی و رهایی از اسارت بیاورند، بلکه این مردم است که باید تصمیم بگیرند چه در قالب جبهه مقاومت ملی و چه در هر جبهه آزادی خواه که برای استقلال کشور از اشغال دولت  پاکستان و فاشیزم و تروریزم  مبارزه کنند قرار بگیرند، فعلن جبهه پیشگام شده است و جریان های دیگر عملن در جنگ با تروریزم و ارتش پاکستان قرار ندارند و بقایای رژیم غنی را میدانیم که اکثریت مطلق شان خاینین استند و در یک برنامه از قبل کشور را به تروریزم تحویل دادند، جبهه مقاومت ملی در واقع یک فارمت اولیه مبارزاتی است که هنوز در ابتدا راه قرار دارد و نیازمند ظرفیت سازی میباشند، جریان های چپ و راست و مذهبی و سیکولار حوزه پارسی زبان یک نیروی بسیار بزرگ و پراکنده میباشند، هرگاه این نیروها به اجماع برسند بدون شک که دشمن بسیار زود سرنگون شده میتواند و نقطه قوت ما هم در همین اتحاد و شکل گیری یک سازمان یا ائتلاف بزرگ سیاسی نظامی در حوزه خودی است، این مسوولیت جبهه مقاومت ملی و تمام جریان های سیاسی و شخصیت های سیاسی و فعالین سیاسی حوزه خودی است که با اراییه راهکار ها و تلاش های مضاعف بتوان به نقطه گول رسید، برای تشکیل حکومت و پس از پیروزی در برابر دشمن و دولت داری بدون داشتن کادر لازم سیاسی علمی و سازمان سیاسی یا ائتلاف بزرگ سیاسی نمیتوان ادامه یافت طوری که تجارب قبلی را داریم، بنا براین نباید سخنانی احساساتی در برابر جبهه وارد کنیم که تازه کار و در اول کار استند در حالیکه همینقدر شجاعت کردند و دیگران فرار کردند قابل قدر است که عملن یک مبارزه راه انداخته همه روزه دشمن تلفات دارد هرچند که تلفات دشمن کم است ولی بازهم یک مبارزه جریان دارد که با گذشت هر روز جبهات قوی تر شده میرود و در سال پیشرو ظرفیت نظامی جبهه قابل ملاحظه خواهد شد، ولی همچنان به آنچه ظرفیت بزرگ سیاسی نظامی و کادری گفتم بگونه راهبردی نیاز دارند.

لطفن این نوشته را هم رسانی کنید که برای آگاهی مردم حوزه ما مفید است.