-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۹, دوشنبه

مسکو: حضور ناتو در مرز روسیه یعنی جنگ

 «الکسی پوشکوف» سیاستمدار و سناتور روسیه اعلام کرد که حضور نیروهای ناتو در مرز اوکراین و روسیه به معنای تدارک برای آغاز جنگ با روسیه است. اگر ناتو درصدد تهدید نظامی روسیه نیست چرا می خواهد اوکراین را وارد ساختار خود کند. ²پیمان ناتو برای اجرای نقشه های میلیتاریستی خود، حتی به عضویت اوکراین نیاز ندارد. ناتو می تواند از روحیه رهبری اوکراین استفاده و این کشور را عضو غیررسمی خود کند به این صورت که کی یف را ملزم به انجام تعهدات خود به عنوان عضو ناتو نکند.