-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۲, دوشنبه

برگه هایی از تاریخ افغانستان

 قسمت چهل و هفتم 

در اثر جهاد مردم افغانستان بر عليه اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي مليون ها افغان از خانه و كاشانه شان بيجا شدند . دو كشور كه  مستقيم و غير مستقيم افغانستان با ايشان خصومت داشته است يعني ايران و پاكستان زياد ترين مهاجر را پذيرفتند . كشور هاي عربي هم به سطح كمتر مهاجر پذيرفتند . هزاران مهاجر زياد تر به كشور هاي اروپايي ، امريكا ، كانادا و آستراليا پناهنده شدند . اما اين بدين معني نبود كه افغانها در ديگر كشور ها پناهنده نشده اند . امروز ، مي توانيم بگوييم كه افغانها در  اكثر كشور هاي كه از نگاه مادي و كار در وضعيت بهتر قرار دارند پناهنده شدند . 

در پست گذشته گفتيم كه پاكستان قرارداد هاي نظامي با غرب بسته كرد كه موقف آن كشور را در سطح بين المللي شديد مستحكم بخشيد . 

جهاد افغانستان باعث شد تا بازي بزرگ در يك مرحله جديد داخل شود. موقعيت افغانستان منحيث منطقه حايل يا Buffer Zone 

از بين رفت زيرا  افغانستان اشغال شد . اينحا بود كه پاكستان براي منافع ايالات امريكا نقش فوق العاده مهم بازي كرد . براي پياده كردن اهداف امريكا بر عليه روسيه شوروي آن زمان نه تنها يك دلال به كار بود در عين زمان تمويل كننده پولي در كنار تمويل نظامي به كار بود . درين بخش ، متحد ديگر امريكا ، يعني عربستان سعودي به خاطر سد كردن راه كمونيزم در منطقه دست همكاري ميدهد و مثلث  امريكا ، پاكستان و سعودي تشكيل مي بايد . پول جهاد را عربستان تمويل ميكرد ، ابزار نظامي را امريكا تهيه ميكرد و پاكستان ميانحي بين قدرت هاي بين المللي و منطقوي  در جهاد بر عليه روسيه شوروي سر نخ جهاد را بدست گرفت . اين مثلث كه اين محقق تاريخ افغانستان مثلث گناه نامگذاري مي كنم  فرآورد هاي مثبت و منفي داشت. مثبت آن شكست روسيه شوروي بود و روس ها افغانستان را بعد از ده سال جنگ زير عنوان جهاد ترك كردند . اما اين شكست روسيه كه محور آن قرباني دادن افغانها بودند بدون سلاح امريكايي و پول سعودي ناممكن بود . 

سه ضلع مثلث براي نجات افغانستان دست به كار نشده بودند بلكه براي منافع خود را پيگيري كردند كه اين باعث شد تا افغانستان شديد از هر نگاه قرباني دهد . جنگ امريكا براي سركوبي رقيب جنگ سرد او يعني روسيه شوروي بود . هدف سعودي پخش وهابي گري در افغانستان بود كه مذهب حنفي را كم رنگ سازد و همچنان نه تنها مانع پيشرفت كمونيزم در منطقه بود در عين زمان مانع پيشرفت تاثيرات فكري انقلابي ايران را در منطقه بود . و پاكستان براي منافع اقتصادي اش ، ازين معامله مليارد ها دالر بهره برداري كرد و همچنان زير تاثير آوردن جريان مبارزات جهادي و بازي كردن بين سران جهادي كه اين بعد از ختم جنگ تاثيرات ناگوار بر افغانستان به جا گذاشت كه تا امروز دوام دارد . با اينكه منطقه حايل براي بيست سال به دست امريكا افتاد. تاثيرات نقش پاكستان با شكست استراتيژيك امريكا امروز واضح تر ديده مي شود 

در برگه آينده اين تاثيرات را به بررسي خواهيم گرفت 

فريد يونس 

يكشنبه ١٢ دسامبر ٢٠٢١