-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۸, یکشنبه

معمای جعفرمهدوی و قمار خراب سیاسی

 


"جعفرمهدوی تسلیم طلب سیاسی – اطلاعاتی درکابل که در نقش لابی تبلیغاتی طالبان کار می کند، به تاریخ 25 نوامبر 2021 دورۀ بیست ساله کرزی – غنی را «تاریک‌ترین نقطه در تاریخ افغانستان" » خوانده بود. وی گفته بود که افغانستان استقلال نداشت و سفارتخانه‌های خارجی بر همه جنبه‌های حکومت مسلط بودند. خدا را شکر، اکنون از این دوران تاریک عبور کرده‌ایم." از زمانی که طالبان در ماه آگوست/اوت قدرت را به دست گرفتند، "به جنگ و فساد پایان داده‌اند و امنیت بهبود یافته است".

این درحالی است که جعفرمهدوی درهمین دورۀ سیاه ظهورداده شد و از حالت گمنامی پایش به ولسی جرگه کشیده شده و حتی وزارت اطلاعات ایران حزب ملت افغانستان را درست کرد که او درآن دبیرکل باشد.

وی می گوید: امیدواریم در هفته‌ها یا ماه‌های آینده شاهد دولتی فراگیر باشیم که نمایندگانی از همه مردم داشته باشد".

این دقیقاً حرف سخنگویان رسمی وزارت خارجه ایران و مراجع مرتبط به سپاه پاسداران است. 

به نظر می رسد که جامعه شیعه و هزاره به نظر می رسد گرفتار بحران رهبری است. این واقعیت را از ظهور ناگهانی و معنادار این آقا درنقش نماینده شان و سکوت رهبران قبلی می توان فهمید. کسی علیه وی اعتراض نمی کند؛ چطور همه خاموش اند که جعفرمهدوی بلند گو طالبان شده است؟

او با جمعی دیگر که دارای مقام های رده دوم در مبارزات انتخاباتی بودند؛ درکابل مانده اند. چندی پیش اسدالله سعادتی، نیروهای ضد طالبان را از جنگ با طالبان برحذر داشت. همه گریختند او زیر آستین طالبان خزید. ازکتابی که در سیاه نمایی طالبان نوشته، کودکانه دفاع می کند ودرتلاش برای تبرا جویی دلیل می آورد که در آن کتاب، وی صرفاً نقل قول های دیگرشخصیت های خارجی را دست چین کرده و گویا خودش نقشی نداشته است. پس کتاب را به چی منظوری سرهم کرده بود؛ از بیکاری و بی مضمونی؟ 

بعد از قایم شدن زیر لنگی طالبان، کتاب «جامعه شناسی سیاسی طالبان» را که بیست سال پیش نوشته بود، از همه جا از دسترس خارج کرده است. این کار توسط اطلاعات ایران صورت گرفته است. اما این ها طالب را نمی شناسند. فکر می کنند طالب نمی داند که جعفر مهدوی چند سال در افغانستان زنده گی کرده و او را چرا نمد دم تبر ساخته اند. 

نکته مضحک درگفتار جعفری و اسدالله سعادتی ( آن شاهد همیشه حاضر درخوان کاخ سپیدار) این است که به به مردم افغانستان از نام طالبان به خاطر جنگ و مقاومت با طالبان هشدار می دهند. 

جعفر قمار خرابی زده است. او از موقعیت صفر درجه، خود را مالک طالبان می داند. خودش را رضاکارانه به حیث املاک طالب سجل کرده و از موقعیت صفری دعوای 20 درصد امتیاز سیاسی دارد. منتظر شروع گسترش مقاومت باشیم تا اپورتونیست ها بازهم از یک شاخه به شاخه دیگر پرش کنند.