-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۱۰, شنبه

ضمیر کابلوف: طالب می گوید، غنی روند سیاسی را خراب کرد

 


نصیر احمد فایق را قبول نداریم!

باید لویه جرگه دایر شود


کرنیل امام مرشد مجاهد وطالب: هرگز نمی گذاریم افغانستان رشد کند!


اما پدروکیل طالبان، با گلولۀ طالبان کشته شد

داستان جهاد أفغانستان یا پروژه طالب سازی درافغانستان به روایت کرنل امام، نویسنده، احمد رضوان تارر، برگردان از قاسم آسمایی


چرا استالین، توخاچفسکی را اعدام کرد؟

 

مارشال واسیلوفسکی:

دوستی با استالین خطرناک از دشمنی با اوست


به سهراب اندراب، نوشدارویی نرسید!

 


جنرال، با شاهنامه اش، در بستر هندوکش خوابید


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 750 | به سهراب اندراب، نوشدارویی نرسید


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 749 | چرا استالین، توخاچفسکی را اعدام کرد؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 748 | هیبت الله قندهار را کلاً به قبایل پاکستان داده است


 

۱۴۰۱ دی ۹, جمعه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 747 | طرح حکومت جایگزین به جای طالبان


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 746 | شاعری که شعرش با انسانی ترین تعهدات آمیخته بود


 

وزیر محمداکبر خان قهرمان پوشالی، لت و کوب شده توسط منصب‌دار انگلیس!

 

راز جدید دیگری از کشته شدن مکناتن به دست غازی امین‌الله خان لوگری.

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب 

بخش های اول و دوم:

 ملای مسجد خرقه‌ مبارک در قندهار هم جاسوس انگلیس بوده:


طالبان و استفاده ابزاری از تروریستان خارجی برای چانه زنیواکنش منطقه چه خواهد بود؟

عبدالناصر نورزاد


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 745 | بزم بچه رقصانی در قصرهای شیرپور کابل


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 744 | ضمیر کابلوف: طالب می گوید، غنی روند سیاسی را خراب کرد


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 743 | انگلیس، با احمد شاه ابدالی نجنگید؛


 

۱۴۰۱ دی ۸, پنجشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 742 | امریکا به خاطر زنان افغانستان، پیمان دوحه را فسخ نمی کند


 

چه تصویری از وضعیت بازی در میدان افغانستان داریم؟سه بازی گر، سه سناریو در آینده 

عبدالناصر نورزاد


پل ارتباط دو جنرال اندراب با طالبان

 


یکی با حقانی دیگری با قندهار رابطه دارند


حامد کرزی چرا احمد ولی کرزی را کشت؟

 

گزارش مستند از پروندۀ 670 صفحه ای از دادستانی کل افغانستان


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 741 | حامد کرزی چرا احمد ولی کرزی را کشت؟


 

۱۴۰۱ دی ۷, چهارشنبه

انگلیس، با احمد شاه ابدالی نجنگید؛ دربِ هند را به رویش بست

 


ما چه گونه در قفس جغرافیا افتادیم؟


امریکا به خاطر زنان افغانستان، پیمان دوحه را فسخ نمی کند

 

تحصیل زنان یک ورق بازی است

وسیله کارزار انتخاباتی امریکا نشوید!


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 740 | پل ارتباط بین جنرال های اندراب و طالبان


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 739 | عامل فاجعه اندراب، شبکه امرالله صالح بوده است


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 738 | دارایی های جبهه مقاومت اول چه گونه چپاول شد؟


 

۱۴۰۱ دی ۶, سه‌شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 737 | جنرال خیرخواه چه گونه شکار شد؟


 

جنرال خیرخواه چه گونه شکار شد؟

 


کمبود مهمات فاجعه آورد یا ضعف اطلاعاتی؟

نگاهی به مرز بین اسلحه اطلاعاتی و گلوله 


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 736 | طالب چیغ می زند؛ دخترت مکتب برود، مرده گاو استی


 

طالب چیغ می زند؛ دخترت مکتب برود، مرده گاو استی


تحلیل گر و کارشناس می گوید:

طالب بدیل ندارد!


آسیب شناسی شکل گیری رهبری جوان برای افغانستان


ما در کجای کار قرار داریم؟

عبدالناصر نورزاد


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 735 | پوتین: جنگ طولانی شد!


 

۱۴۰۱ دی ۵, دوشنبه

جنگ دربرابرتروریزم ــ کارسازترین راه نجات

 

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      افغانستان هیچ گاهی به اندازه ی امروز به مصیبت مبتلا نبوده است .اوج وحشتی که امروزطالبان درافعانستان برپا کرده اند ، درتاریخ بی مانند است. این اوج وحشت ، گروهی یا قوم خاصی را صدمه نمی زند ؛ بلکه ملتی را بسوی نابودی سوق می دهد . طالبان با بی رحمی تمام می خواهند افغانستان را درقرن 21 به سرزمین ارواح و به یک گورستان تمام عیارمبدل سازند.ــ گورستانی برای تمام باشنده گان آن . طالبان می خواهند به دستور حامیان شان ملت مارا ازهنروفرهنگ وازقانون وتمدن انسانی بیگانه کرده ، زنان را که نیم پیکراجتماع استند ، ازجامعه ی ما حذف نمایند .

      نسل کشی ها ، کوچ دادن های اجباری واخیراً شلاق زنی ها ، قصاص و تیرباران کردن زن و مرد درملای عام و بازمنع کامل ورود دختران دانش آموز به دانشگاه ها و منع کارزنان درتمام موسسات غیردولتی داخلی و بین المللی ؛ همه مصداق های روشن جنایت علیه بشریت است . تمام این اقدامات شنیع ، مردم ما را جاهل تر ، خوارتروذلیل ترازپیش به جهان معرفی کرده ، افغانستان را بد نام تروبیچاره ترازپیش خواهدکرد .

     درین جای شک نیست که امریکاییان وهمدستان اروپایی ، آسترالیایی وکانادایی شان که درایجاد این وضعیت اسفباردرافغانستان مقصران اصلی استند ، هرباری - هرفرمانِ خشن وضدبشری طالبان را تقبیح می کنند - امافقط تقبیح ؛ نه آنکه به اقدامی قاطع علیه آنان بپردازند . این تحویل دهنده گان قدرت به طالبان ، با بی تفاوتی و بی پروایی تمام ، انواع فجایع انسانی طالبان را- نظاره می کنند وبجای اقدامات قاطع علیه طالبان ،هفته وارچهل میلیون دالربه بانک های آنان واریز می نمایند.

      طوری که معلوم است ، امریکاییان می خواهند باردیگرافغانستان را به میدان تاخت و تازِجاهل ترین گروه تندرواسلامی درآورده و ازآن برای ایجاد مزاحمت به حریفان ایرانی ، چینایی و روسی شان استفاده نمایند . آنان تحکیم نظام تروریستی - دینی درافعانستان را بهترین ابزاردست یافتن به‌ این منظورمی پندارند. اما آیا آنان به این اهداف شوم شان دست خواهندیافت ؟

    آیا مردم افغانستان تاابد آنان را تحمل خواهند کرد ؟ آیا خلق های تحت ستم هرگزنمی خواهند ازآبرو وعزت خویش پاسداری نمایند ؟ آیا جوانان ما بازهم دست زیرالاشه نشسته ، همچنان شاهد جنایات حکومت تک قومی و تک جنسیتی طالبان بوده ، نظاره گرناله های خواهران ومادران شان خواهند ماند ؟ آیا بالاخره تمام مردم ـ تمام مردان و زنان درپهلوی خواهران و دختران شجاع شان نخواهند ایستاد ؟

    واقعیت ها نشان می دهد که جان به لبِ مردم - بخصوص جان به لب جوانان ما رسیده است . جوانان ما اکنون برای دفاع ازعزت وناموس خویش و برای نجات وطن از اسارت تروریستان به جزبپاخاستن ، جنگ و رستاخیزعمومی علیه دجال های طالب ، راه دیگری نمی بینند.

        جوانان وطن وهمه ی مردم ، آرام آرام به این نتیجه و باوررسیده اند ‌که به پاخاستن وجنگیدن علیه تروریستان - ( از جنگ چریکی تا جبهه ای و ازمبارزات فرهنگی وتبلیغاتی تا برپایی اجتماعات و تظاهرات گونه گون ) ؛ تنها راه نجات وطن از ظلم وظلمت طالبانیست . آنانی که می گویند ، مردم ازجنگ خسته شده وافغانستان دیگر به جنگ نیازندارد ، اشتباه می نمایند . افغانستان امروز بیشترازهرزمان دیگر به جنگ عادلانه و دادخواهانه نیازمند است . مردم پرخاشگروجان به لب رسیده ی افغانستان حالا بیشتراز هرزمان دیگربه یک سازمان منسجم انقلابی ویک جبهه ی متحد آزادیبخش نیازمند است . افغانستان باید به آزادی ازدست رفته اش دوباره دست بیابد .

     ایجاد دسته ها وگروه های مخفی وعلنی آزادیبخش علیه طالبان ، مبارزات فردی و جمعی فرهنگی وتبلیغاتی واعتصابات و مظاهرات عمومی که روزتاروزدرتمام ولایات افعانستان ، گسترش و توسعه می یابد ، بی تردید کمرطالبان زورگو و جنگ طلب را خواهد شکست . و این تنها راه نجات دوباره ی وطن از چنگ وحشت طالبانیست ...


مقایسۀ طالب با مغل، توهین به مُغل است

 


مغولان صاحب مدنیت و امپراتوری بودند

اما طالب تجسم بربریت است


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 734 | طالب، در دام پاکستان گرفتار آمده


 

پوتین: جنگ طولانی شد!


احتمال مداخلۀ ناتو- امریکا به جنگ

بودجه 45 میلیارد دالری به اکرائین


اگر علیه پاکستان متحد نه شویم توسط تروریست های آن نابود می‌شویم

 


حنا ربانی هر گونه حق دارد، اما زن افغانستانی نه.

نوشته‌ محمد عثمان نجیب


کابل درمحاصرۀ زره پوش ها

 


مذاکره ظاهراً شکست خورده است

نقشه جدید پاکستان - امریکا خوب پیش می رود


شاهنشاهی گمشدۀ قندهار

 


بازی انگلیس با ذهن احمد شاه ابدالی

چه گونه در قفس جغرافیا افتادیم؟


طالب، در دام پاکستان گرفتار آمده


از کابوس جدید ساخت پاکستان ترس دارد

حاضر به فروش آزادی زنان است


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 733 | شاهنشاهی گمشدۀ قندهار


 

۱۴۰۱ دی ۲, جمعه

بسیج شویم برای جنگیدن


چرا و باید چرا بجنگیم؟

محمدعثمان نجیب نوشت:


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 728 | رُمان خرمگس | نسخه ای به مدافعان افغانستان اشغال شده


 

دوخط دواجندا؛ جهان با منطقه در افغانستان می جنگد


شکاف در درون طالبان و ورق نابودی این گروه

عبدالناصر نورزاد


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 727 | وضعیت کودتایی در کابل و قندهار


 

وضعیت کودتایی در کابل و قندهار

 

اختاپوت جاسوسی در کابل/ عبرتی برای خائنان جمهوری


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 726 | سنگر بندی جناح های طالب درکابل


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 725 | راز قوچ دو شاخ کشف شد! | کوروش کبیرهمان ذوالقرنين قرآن است


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 724 | روسیه و احمد مسعود | صادرات جهنم از افغانستان به منطقه


 

روسیه و احمد مسعود

 


صادرات جهنم از  افغانستان به منطقه

دولت های خراسان، فدراسیونی و پشتونستان


سنگربندی جناح های طالب درکابل

 
قطع تماس های تلفنی سران طالبان

در تونل سالنگ، چهار انفجار صورت گرفته بود


رُمان خرمگس حماسه یی تا به قیامت

 نسخه ای به مدافعان افغانستان اشغال شده

 

۱۴۰۱ دی ۱, پنجشنبه

دوخط دواجندا؛ جهان با منطقه در افغانستان می جنگدشکاف در درون طالبان و ورق نابودی این گروه

عبدالناصر نورزاد


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 723 | انتحاری ها درمنزل اول کتابخانه عامه کابل


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 722 | سفر بی جاذبۀ کرزی


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 721 | زنگ خطر قیام درکابل


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 720 | زلنسکی: پوتین از بلاروس حمله می کند


 

۱۴۰۱ آذر ۳۰, چهارشنبه

راز قوچ دو شاخ کشف شد!

 


کوروش کبیر همان ذوالقرنين قرآن است

ذوالقرنین، سکندر مقدونی نیست


روسیه و احمد مسعود

 

صادرات جهنم از  افغانستان به منطقه

دولت های خراسان، فدراسیونی و پشتونستان


سفر بی جاذبۀ کرزی

 

«گفتمان ملی» از هندوکش می گذرد؛ نه از انقره

یتیم های سیاسی به زیارت کرزی رفتند


انتحاری ها درمنزل اول کتابخانه عامه کابل

 


سبوتاژ کمرشکن در گذرگاه سالنگ

ده ها نفت کش با آدم ها اسکلیت شدند


زلنسکی: پوتین از بلاروس حمله می کند

 

او گفت: اگرکی یف تخلیه شود، به زودی سقوط می کند


جمهوری پنجم | رزاق مامون | فیاض بهرمان نجیمی | برنامه 719 | نفس جناح مقاومت به شماره افتاده است


 

۱۴۰۱ آذر ۲۷, یکشنبه

طالب پاکستان، «عمق استراتیژیک» کابل است

 


یعنی حکومت کابل بدون قبایل پاکستان سقوط می کند

 درسرحدات چه جریان دارد؟

جمهوری پنجم | رزاق مامون | نجیب رسا | برنامه 714 | اطرافیان مسعود نامۀ ملا عبیدالله را مخفی کردند


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 713 | ایجاد ولایت مغز شویی به نام ابوحنیفه


 

پاکستان در دو جبهه می جنگد

 


پاکستان با ابزار استراتیژیکی مانند طالبان در دوجبهه می جنگد. امکان جدایی آنها وجود ندارد

عبدالناصر نورزاد


احتمال اتحاد بین ملایعقوب و سراج حقانی

هشدار خلیفۀ پراگماتیست حقانی: 

باخت سیاسی، خون های ریخته را برباد می دهد


ایجاد ولایت مغز شویی به نام ابوحنیفه

 


حوزۀ حنفی در بستر پارسی به رقابت حوزۀ علمیه قم 

بازار داغ فیلم های سکس در میان طالبان 


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 712 | احتمال اتحاد بین ملایعقوب و سراج حقانی


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 711 | چرا رابطه پوتین و مارشال فهیم تیره شد؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 710 | حامد کرزی به سوی انقره حرکت کرد


 

۱۴۰۱ آذر ۲۶, شنبه

سیبی از بهشت - پرخاشی دربرابر تعصب و دین زده گی مزمن

   
              نوشته ی : اسماعیل فروغی

 

      با همایون مروت ‌کارگردان فلمِ " سیبی ازبهشت " سال1990 میلادی، درتلویزیون ملی آشنا شدم. اوهنوزمحصل انستیتوت سینمایی مسکو بود. ما باید جوان مستعدی را در برنامه ی خود ( برنامه ی تلویزیونی ساعتی باشما )  معرفی کرده ، فلم کوتاه مستنداش راکه برای پایان نامه ی دوره ای ازتحصیلات اش درمورد سرویس های برقی تهیه نموده و توجه اتاق فکربرنامه را بخود جلب کرده بود ، نشرمی نمودیم .
      اولین کارهنری اوپرازنوآوری وابتکاردرمستندسازی ودربرگیرنده ی اندیشه های بکردریک فیلم مستندکوتاه بود.
      اولین فیلم داستانی که من ازمروت دیده ام " ذغال سبز " است که آن هم به حدود سه دهه پیش برمی گردد. ذغال سبزاولین تجربه ی مروت درساختن فیلم کوتاه داستانیست . کارهمایون مروت ازهمان آغاز،کاری متفاوت ازهمگنان افغانستانی اش وخاص خوداش بود.هم درمستندسازی وهم فلم داستانی .
     این کارگردان موفق، دانش آموخته ی رشته ی سینما وکارگردانی فلم درمشهورترین انستیتوت سینمایی جهان ( انستیتوت سینمایی مسکو ) است. او دوره ی فوق لیسانس و دوکتورا را درین انستیتوت به پایان رسانده است.
      واما درمورد فیلم سیبی ازبهشتِ همایون مروت : این فلم ، به کوشش داوود وهاب مسوول ستارگروپ وموسسه ی برمک فلم تهیه شده و فلمبرداری آن را ذین العابدین واسع اوف به عهده داشته است . سناریوی فلم هم ازداوود وهاب است. 
     فلم بلند داستانی سیبی ازبهشت که برنده ی 9 جایزه ی معتبرازفستیوالهای سینمایی مختلف منطقه ای وجهانیست ، روایت هنرمندانه وجامعه شناسانه ایست ازمجموعه ی حقایق تلخ وملموس جامعه ی دین زده ی افغانستان . 
     فلم ، نگاه نقادانه وپرخاشگرانه ای دارد برباورهای خشک و خانمان براندازی که دررگ رگ جامعه ومردم ما ریشه دوانده است . 
     فلم سیبی ازبهشت ، دو نگاه و دو طرزدید مخالف ومتضاد را دربرابرهم قرارداده است: نگاه سنتی ایدیولوژیک - دینی که انسان رابرده واربه اطاعت کورکورانه ازقراردادهای سنتی ـ عقیدتی وا می دارد ونگاه روشن بینانه ونو که به انسان ارزش قایل بوده و به اواجازه می دهد تا با قدرت تفکر، تعقل وآزادی ، خوب وبد را ازهم تمیزبدهد. 
    فلم می خواهد ثابت بسازد که ازبهشت موعودی که نگاه سنتی ایدیولوژیک- دینی وعده می دهد، فقط سیب های پوسیده و گندیده بدست می آید نه آن میوه ی نجات بخش رویایی ... 
    به باورمن بارمحتوایی فلم ـ بکر، بسیار با ارزش و درخوربحث است . این فلم پرخاش نرمی است دربرابراستبداد دینی که سالها و شاید قرن هاست ما راعذاب می دهد.
     داستان فلم ـ داستان جستجوی پدرپیری است که ازدِه به شهرآمده و می‌خواهد پسر نوجوان گمشده اش را که دردارالحفاظ شاگرد است ، ملاقات نماید . بزرگترین آرزوی پدر، حافظ قرآن شدن پسرودست یافتن اش به مسند ملا امامی مسجد قریه است. 
    ارچند داستان فلم ، تکرارداستان های مشهورجستجوی پسران گمشده توسط پدران است ( به ویژه جستجوی یوسف پیامبر توسط پدراش یعقوب که بی تردید انتخاب نامهای پدروپسرِفیلم هم متأثرازاندیشه ی همان گمشده است )؛ اما این تکراردر" سیبی ازبهشت " ، ماهیت و پیام نوِعصیانگرانه ای دارد که به هیچ مقداری ازنوبودن و جذابیت فلم نکاسته است . 
    شخصیت های فلم ، چهره های واقعی آدم های موجود جامعه ی ما را به نمایش گذاشته اند. بخصوص رجب حسینوف ( یعقوب بازیگر اول فلم - پدری که پسراش را جستجو می نماید ) ، با بازی طبیعی و هنرمندانه اش ، نماد و نمونه ی روشن و برجسته ای شده است ازمیلیون ها انسان اجتماع ما - نماد کسانی که زیرسایه ی تعصب دینی از اندیشه و تعقل فرسنگ ها فاصله گرفته اند .
    همایون مروت با هوشمندی هنرمندانه ازآغازفلم می خواهد درمجموعه ای ازحرکات و پندارهای یعقوب ( که یکی پشت دیگرشکل می گیرند ) ، تعصب ، تندگرایی ، خشونت و دین زده گی مزمنِ درونِ انسان اجتماع ما را به نمایش بگذارد. ازدریغ کردن سیب خوشرنگ به همسفراش تا پایان شدن ازتاکسی درنیمه راه ـ فقط به دلیل آنکه آنان انتحاری رانفرین می کنند و تا دادزدن برسرجوانانی که دررستوران می خواهندموسیقی بشنوند ، همه نماد های قشنگ وهنرمندانه ای استندبرای اثبات ادعا های تاریخی ـ اجتماعی کارگردان .  
    بازی طبیعی وهنرمندانه ی رجب حسینوف ( یعقوب ) به کیفیت و ارزش فلم افزوده است .ارچند که شماری ازبازیگران ، شعاری ، سطحی و تصنعی نقش بازی کرده اند ؛ امابازی طبیعی وهنرمندانه ی رجب حسینوف که بیشترین بخش فلم را احتوا کرده است ، درمجموع این کمبود را رفع نموده است. 
    زبان فلم ـ زبان پاک و پالوده ی گفتاری انتخاب شده است ؛ ارچند گاهگاهی کتابی و نوشتاری می شود ، اما به کرکتروساختمان پولادین فلم صدمه نمی رساند.
    کارگردان هوشمند درانتخاب محلات وقوع حوادث هم دقت بسیار به خرچ داده است . درتمام کوچه ها و رستوران هایی که کرکترهای فلم بخصوص کاکا یعقوب پا می گذارد ، فقروناتوانی مردم ، بد شکلی شهروهجوم فرهنگ بیگانه ، با آرایش های هنرمندانه ای پیش چشمان تماشاگر گذاشته می شود. 
     آنچه فلم سیبی ازبهشت راامتیازخاص بخشیده است ،کاربرد نمادها وسمبول های ناب و قشنگیست که یکی پشت دیگرپیشکش بیننده می شود : حرکت قهرمان اول فلم خلاف مسیرحرکت دیگران که درچند سکانس آگاهانه تکرار می شود ، موجودیت گنبدها ومناره ها دربسیاری سکانس ها ، کله های پوست شده ی گوسفندان با دندانها وچشمان برآمده ، سیب سرخ قشنگ وسیب سرخ گندیده ، عبوررمه ی بزان وگوسفندان ازکوچه ها ، نمایش سگ جنگی ، رقص سمبولیک پدرشکست خورده ، ووووو...                       ونماد های قشنگی چون تبدیل شدن پیرخانه به پرخانه ، رانده شدن از درگاه آغاصاحب ، پناه بردن به جادوگر و رمال ، روبروشدن با پایگاه انتحاری ها و پی بردن به حقیقت تلخ مرگ احتمالی پسراش و لت خوردن جانانه از سوی تربیت کننده گان انتحاری ها ؛ همه وهمه سمبول های ناب ونمادهای قشنگی استند برای تماشاگرسختگیر وابزارهنرمندانه ای استند که کارگردان برای بازتاب روشن‌تروهنرمندانه ترحقایقی تلخ وحقانیت پیام اصلی فلم ازآنها استفاده نموده است ــ پیام نفی تعصب و دین زده گی و روآوردن به تعقل و تفکر و بیداری ... 
     من آن کله های پوست شده ی گوسفندان را با دندان های پِخ رفته ی شان که چندبار به تکرارنمایش داده می شود ، زهرخند تلخی می بینم دربرابرتعصب وبرداشت‌های بیمارگونه ی تاریخی جامعه و مردم ما که تاهنوزادامه دارد.
     بیچاره شدن ودرمانده گی یعقوب درپایان فلم که نتنها حافظ قرآن شدن و ملای مسجدشدن پسراش را نمی بیند ؛ بلکه حتا او را ازدست داده و به گدایی و دریوزه گی روی می آورد ، نتیجه گیری اصلی فلم است که کارگردان به خوبی به آن دست یافته است .
     اگر برخی سکانس ها وصحنه های غیرضروری و قسماً ‌طولانی درفلم ـ چون صحنه ی زندان و دیالوگ های شعاری با قوماندان جنایی ، صحنه ی زیارت وبرخی سکانس های پایگاه رهبران انتحاری ها را کناربگذاریم ، فیلم سیبی ازبهشت یکی ازانگشت شمار فلمهای خوب داستانی ماست که تا هنوزداشته ایم . من برای داکتر همایون مروت که دستآوردهای هنری اش ، همواره همراه با نوآوری وعشق است ، تندرستی آرزونموده، شگوفایی بیشترهنراش را خواهانم . 
     وبا تمام اخلاص تماشای این فیلم خوب وباارزش را به همه عزیزانم توصیه می نمایم .
                                                                                               https://youtube.com/watch?v=hLqPN65eQ0U&feature=share           


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 709 | حفیظ الله امین روزآخر زنده گی اش چرا شادمان بود؟


 

۱۴۰۱ آذر ۲۵, جمعه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 708 | هیبت الله از سوداگران سیاسی پنجشیر تشکر کرد


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 707 | تکتیک اشرف غنی برای نجات اکلیل حکیمی


 

حفیظ الله امین روزآخر زنده گی اش چرا شادمان بود؟

 

امین قانون فدرالی چند ملیتی ساخته بود

مرحوم عبدالکریم میثاق/ص 418


هیبت الله از سوداگران سیاسی پنجشیرتشکر کرد

 

جنرال جرأت فرمانده یک آموزشگاه تروریستی شد

تراژدی غارت معدن طلای قره زغن


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 706 | هیلری کلنتون؛ بانوی دموکرات یا داعشی؟


 

تکتیک اشرف غنی برای نجات اکلیل حکیمی

 


دستور: به وحیدی پرونده سازی شود

جمشید رسولی، پول خور جوان سارنوالی


۱۴۰۱ آذر ۲۴, پنجشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 705 | مربی انتحاری در مسکو دپلومات شد


 

جمهوری پنجم | برنامه 704 | معرفى و شرح حال ليلا صراحت روشنى … در برنامه ى قند پارسى


 

هیلری کلنتون؛ بانوی دموکرات یا داعشی؟

 

غنی را استفراغ می کند، زلنسکی لقمۀ چرب است

کابل تحت مدیریت رفته؛ حال نوبت کی یف است


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 703 | جنرال افضل لودین، جعبه سیاه اشرف غنی


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 702 | چرا ملا یعقوب با اشرف غنی ملاقات کرد؟


 

چرا ملایعقوب با اشرف غنی ملاقات کرد؟


داود لغمانی: هزاران نظامی را به تیغ طالبان دادیم!

پوشش سیاسی برای آخرین جنگ 


جنرال افضل لودین، جعبه سیاه اشرف غنی

 

بعد از کابل، حمله بر بندرگوادر

امام علی رحمان دراسلام آباد، 

وزیر ازبکستان درواشنگتن


۱۴۰۱ آذر ۲۲, سه‌شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 698 | شکار سه فرمانده مقاومت درهنگام خواب


 

أفغانستان گرسنه، روی گنج خوابیده است

 


مافیای بین المللی و 4 تن طلا در میرزکه پکتیا


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 697 | سفر 4 روزۀ احمد شاه مسعود به دهلی


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 696 | شمعی بر مزار «خلیفه»


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 695 | یو اس اید به سفارت امریکا درکابل برگشت


 

۱۴۰۱ آذر ۲۰, یکشنبه

مادۀ انفجاری زیر چوکی احمد شاه مسعود بود


دو خبرنگارعرب بی گناه بودند

کمرۀ عرب کجا شد؟


آیا أفغانستان روشنفکر دارد؟

 


نگاه کلی بر تعامل روشنفکر با افیون قدرت 


روشنفکری، مفهومی ظریف و فراگیر است. نخستین مولفه اش، ایستادن و فساد ناپذیر ماندن در برابر افیون قدرت است. 


تشخیص فلسفی نقض حقوق بشری در افغانستان – تجویزیست پایدار بر نظام آینده


(تحلیل چارچوبی به مناسب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

محمدآصف فقیری 

پژوهشگر علوم سیاسی- مطالعات فلسفه و عرفانی اسلام


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 692 | طالبان از برنامه روسیه و ایران خارج شده


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 691 | دکتر نجیب الله به سه دلیل، جنرال جلال رزمنده را کشت


 

۱۴۰۱ آذر ۱۹, شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 690 | انشاء الله امریکا به کابل باز گشته!


 

دکتر نجیب الله به سه دلیل، جنرال جلال رزمنده را کشت


قاتل، بعداً بادیگارد اسماعیل خان شد


انشاء الله امریکا به کابل بازگشته!


تجمع خانوادۀ ملاعمر در کابل

سفارش دنیا: حکومت مشترک یا سقوط


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 689 | لبخند گرگ خاکستری | کودتای آلمان همان کودتای مونیخ است


 

۱۴۰۱ آذر ۱۸, جمعه

جمهوری پنجم | برنامه 688 | نگاهی به زنده گی و آثار شاعر نامدار صوفی عشقری در «قند پارسی»


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 687 | مذاکره، برای جبهۀ مقاومت، زهرسیاسی است


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | عبدالقدیر فطرت | برنامه 686 | تراژدی کابل بانک


 

بیرنگ کوهدامنی ــ سرودپردازروشن ضمیروبیداردل

 


         

 

     به بهانه ی پانزدهمین سالیاد جاودانه شدن بیرنگ کوهدامنی ــ سیمای آشنای نقدوشعر وچاپ مجموعه ی" طلوع سبزشگفتنِ "

     نوشته : اسماعیل فروغی


دیدار تام ویست با معتصم آغا در دوبی

 


خلیفه، فرمان هیبت الله را به چالش کشید

دانشگاه ومکاتب کامل بسته می شوند


مذاکره، برای جبهۀ مقاومت، زهرسیاسی است

 


هویتی به نام «حوزۀ ضد طالبان» شکل نگرفته 

همه کنار چاه عمیق خطای راهبردی ایستاده اند

لبخند گرگ خاکستری / کودتای آلمان همان کودتای مونیخ است

 آلمان، خمار عصیانگری علیه امریکا نیست؟


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 685 | دیدار تام ویست با معتصم آغا در دوبی


 

۱۴۰۱ آذر ۱۷, پنجشنبه

نماینده زنان یا دوست دخترهای سفیران؟

 سفارت خانه یا کاروان سرا؟

سفیر ۸۵ ساله اشرف غنی در یونان


هشدار منابع روسیه: پاکسازی کامل قومی در پنجشیر در راه است

 

آن چه را درخواب نمی دیدید، درحال وقوع است!

روزنامه "مستقل" چاپ مسکو. برگردان بفارسی عطا صفوی


امارت اسلامی طرف یک کودتا پیش می رود

 

امریکا قدرت را به ملاعمر دوم می سپارد

غرب میخواهد ملا یعقوب رهبر آینده طالبان 


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 684 | کمر بند اطلاعاتی امرالله - عارف به دور احمد شاه مسعود


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 683 | جوهردودایف؛ جرقه اشتباه در قفقاز


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 682 | نماینده زنان یا دوست دخترهای سفیران؟


 

۱۴۰۱ آذر ۱۳, یکشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 674 | هشدار منابع روسیه: پاکسازی کامل قومی در پنجشیر در راه است


 

ادامه فهرستی که جاسوسان در نجراب به طالبان داده اند. 

سپاه، سخنان مخفی سفیردرکابل را منتشر کرده


اسرائیل در عقب طالبان ایستاده است

طالب را مثل مغول ها متمدن می کنیم!


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 673 | سفر بی نتیجۀ حنا ربانی به کابل


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | دکترمحمد صالح مصلح | برنامه 672 | شیخ حقانی؛ روایتگر کشور مرده گان


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 671 | مقام طالب: درمعارف ننگرهار بی شرمی روان است


 

زبان فارسی را ، فارسی بنامیم

           تبصره ی کوتاهی بریک بحث    

                           نوشته ی : اسماعیل فروغی


         زبان فارسی را مختص فارس یا ایران دانستن و دری و تاجیکی را زبانهای جداگانه ازفارسی پنداشتن ، یک اشتباه محض وپنداشتی بسیارسیاسی است . این کاربیشتربه غرض صدمه زدن به شکوه تاریخی زبان فارسی صورت می گیرد.

         به باورمن هیچ نیازی به جداکردن زبان فارسی به سه نام ( فارسی ، دری وتاجیکی  ) نمی باشد. زبان ما ، زبان مولانا ی بلخی ، زبان حافظ شیرازی ،زبان میرزاعبدالقادربیدل دهلوی، زبان جامی هروی، زبان سنایی غزنوی و زبان لاهوتی و رودکی سمرقندی است. زبان ما زبان فارسیست.

       همانگونه که دانشمندان و متخصصان زبان گفته اند ، دری همان پارسی یا فارسی است وهرگززبان جداگانه یی نیست و کسانی که جزاین می اندیشند پیداست که از زبان فارسی و تباروتاریخ آن بی خبراند و هدفی جز صدمه زدن به شکوه تاریخی زبان فارسی ندارند . 

 

       ازنظردانش زبان شناسی ، هیچ دلیل و دست آویزی وجود ندارد که فارسی ، دری و تاجیکی را سه زبان جداگانه با دستور زبان های مختلف و نظام واژگانی جدا ازهم نشان  بدهد . و کسانی که به این تلاش خرابکارانه دست می زنند ، مسلماً دشمنان عظمت وشکوه جهانی زبان فارسی استند که ازروی حسادت کورشان این بحث ها را دامن می زنند.


    چیست فرق شعر حافظ، با سرود مولوی؟

    مکتب هندی، عراقی و خراسانی یکی‌ست

    فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟

    رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکی‌ست

«تاجکی»، یا «فارسی»، یا خویش پنداری «دری»   

    این زبان پارسی را هرچه می‌خوانی، یکی‌ست

     آنانی که فارسی و دری را دوزبان جداگانه می پندارند ، بخوبی می دانند که :

     ــ زبان فارسی ( نه زیرنامهای دری یا تاجیکی ) مناسب ترین و آسان ترین راه ورود به فرهنگ جهانی بوده است ؛

    ــ  فارسی ( نه زیرنام های دری یا تاجیکی ) زبان منطقه ، زبان دوم تمام جهان اسلام و اززمره ی ده مهمترین زبان های اثرگذارجهان است. 

    ــ فارسی ( فقط فارسی)  تنها زبان نه ، بلکه یک تاریخ ، یک تمدن و یک فرهنگ است. که انکاراز آن انکار از روشنایی خورشیداست.

     آنانی که سعی میکنند فارسی را به سه نام تقسیم کنند، می خواهندزبان با عظمت فارسی را به حاشیه رانده و به آن صدمه برسانند . که این نه محتمل است و نه مقدور.

      به گواه تاریخ ، در طول زمانه ها امپراتوران و مهاجمان مقتدرجهان چندین بار برای مضمحل کردن زبان فارسی کمربستند ، اما هربار کمرشان شکسته و به مقصد نرسیده اند. تاریخ شاهداست  که نه اعراب ، نه مغولان و نه انگریزیان توانستند فارسی را مضمحل کنند . آنان نتنها نتوانستند فارسی را ازصحنه دورنمایند بلکه این زبان شیوا را خود بخوبی آموختند ، امورامپراتوری ، خلافت و پادشاهی شان را به یاری زبان فارسی به پیش بردند وحتا خود به آن کتاب نوشتند و شعر سرودند .    

 


۱۴۰۱ آذر ۱۲, شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 670 | کار روایی های حمید صدیق در ارگ و وزارت خارجه


 

کار روایی های حمید صدیق در ارگ و زارت خارجه

 

بچه چتاق خلیفه صدیق کلاه دوز چی می کرد؟

درطیاره رئیس جمهوری مال قاچاق می آورد


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 669 | بی غیرت ترین دکتاتور تاریخ


 

فهرست کارکنان امنیت و ارتش که از سوی جاسوسان به طالبان سپرده شده - 8 و 9 

فهرست کارکنان امنیت و ارتش که از سوی جاسوسان به طالبان سپرده شده - 6 و 7 

۱۴۰۱ آذر ۱۱, جمعه

فهرست کارکنان امنیت و ارتش که از سوی جاسوسان به طالبان سپرده شده -5

خواجه ظفر نام فهرست کسانی را که در کاپیسا با امنیت ملی جمهوریت کار میکردند به طالبان سپرده است. اکثر این افراد فرار و دستگیر شده اند.

 

درین فهرست نام ده ها تن از قوماندانان طالبان نجرابی درج است که جاسوس امنیت ملی جمهوریت بوده اند.. مثلا ملا مالک مدیر جنایی فعلی کاپیسا.. عیسی خان ولسوال حصه اول کوهستان.. قاضی مالک قومندان حصه اول کوهستان.. ثناگل قومندان امنیه تگاب وغیره


 

فهرست کارکنان امنیت و ارتش که از سوی جاسوسان به طالبان سپرده شده - 4


 

فهرست کارکنان امنیت و ارتش که از سوی جاسوسان به طالبان سپرده شده - 3


 

فهرست کارکنان امنیت و ارتش که از سوی جاسوسان به طالبان سپرده شده - 2


 

فهرست کارکنان امنیت و ارتش که از سوی جاسوسان به طالبان سپرده شده 

«جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 668 | واپسین روز های «شیر پنجشیر


 

بی غیرت ترین دکتاتور تاریخ

 

گرگ خاکستری،

خود کشی کرد یا گریخت؟

«گرگ خاکستری: فرار آدولف هیتلر»


۱۴۰۱ آذر ۱۰, پنجشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 667 | نقش سپنتا و داود صبا در سقوط هرات


 

نقش سپنتا و داود صبا در سقوط هرات

 

تسلیمی کارتن کلان های کاپیسا به طالبان

شبکه توطئه از ایران و دستگیری نظامیان


از چند دپلومات جمهوری فیلم سکس گرفته اند

 
غفورلیوال درتهران، لطیف بهاند درمسکو و سید طیب جواد در لندن
 
 
فکاهه سرور دانش در نشست دوشنبه


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 666 | از چند دپلومات جمهوری فیلم سکس گرفته اند


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 665 | جنرال اسد درانی: شما احمد شاه درانی نمی شوید


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 664 | یک سردار محمد زایی با سگش


 

۱۴۰۱ آذر ۸, سه‌شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 661 | تازه ترین اشتباه سیاسی لطیف پدرام


 

تازه ترین اشتباه سیاسی لطیف پدرام

 

خود خواهی یا نا پخته گی سیاسی؟

شاید عامل سوم: گریز از عمل گرایی


محافظین بی بی گل، شبانه می آمدند

 


طیاره سفید منتظر بسته های سفید دالر

جلسه مرادیان- سپنتا، به پول انگلیس وناروی


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 660 | مصاحبۀ گمراه کنندۀ فرید حمیدی


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 659 | ملاقات حشمت غنی با سران آی اس آی


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 658 | گزارش اولیه: آصف جلالی کمدین کشته شده بود


 

۱۴۰۱ آذر ۷, دوشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | عبدالناصر نورزاد | برنامه 657 | راه باز پس گیری افغانستان نبرد چریکی است


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 656 | وحدت ملی قماربازان درغارت کابل بانک


 

ملاقات حشمت غنی با سران آی اس آی

 

زمان ملاقات: ماه ثور 1401

هدف: لابی گری به اشرف غنی


مصاحبۀ گمراه کنندۀ فرید حمیدی


سرمایه های لوی سارنوال، نزد وحید وزیری است

او دادستان شخصی اشرف غنی بود


شلاق کاری پی درپی زنان : شرم جهان درقرن 21

         نوشته ی : اسماعیل فروغی

     نمایش شلاق کاری پشت همِ چهارده زن در حضورهزاران مرد شخ بروت درلوگر، مایه ی شرمساری برای انسانیت است .

     گروه تندروطالبان پس ازرسیدن به قدرت ، با انهدامِ فرهنگ ، مدنیت و انسانیت درافغانستان به دستور بیگانه گان می خواهند ما را از ریشه ی ما جدا ساخته ، افغانستان را عقب مانده ترین مملکت و مردم آن را نا متمدن ترین و وحشی ترین مردم جهان معرفی نمایند . طالبان که درعقب مانده ترین خانواده های افغان ، بزرگ شده و باآموزش درمدرسه های دینی فطرتاً مدنیت ستیزو تیره فکرتربیت می شوند ، علم وهنروقانون را برای مردم افغانستان مباح اعلام نموده اند.

     طالبان اگردیروزپیکره های بزرگ بودا را دربامیان منهدم کردند ، امروزنیزدرتمام افغانستان، برای انهدام تمام ارزش‌های مدنی ، تاریخی ، فرهنگی وملی و حتا حیثیت و شرافت انسانی مردم افغانستان کمربسته اند . طالبان برای حذف زنان ازاجتماع ، حذف هنر، حذف آداب و رسوم وارزش های مدنی ، ملی و فرهنگی ، حذف زبان فارسی در اکثرعرصه های زنده گی و بالاخره حذف قانون ازافغانستان ، می خواهند افغانستان را به گفته ی جوبایدن رییس جمهور آمریکا، واقعاً به شهر نفرین شده و ترک شده ازسوی خدا مبدل سازند .

      براساس تازه ترین فرمان ملا هیبت الله رهبرمفقود طالبان ، اخیراً تطبیق شرعی مجازات ها ( دست بریدن ، شلاق زدن وغیره ) در ملای عام چنان باشدت و حدت به پیش برده می شود که این کار کشورافغانستان را درانظارجهانیان به تماشاخانه ای مبدل کرده است- تماشاخانه یی که انسان ـ بخصوص زن درآن به مضحکه ای مبدل شده است. 

      پخش تصاویرِجریان شلاق کاری چهارده زن ومرد پیش چشمان هزاران تماشاچی مرد ( ؟؟؟ )درولایت لوگر که تلویزیون های جهان آن را به نمایش گذاشت ، عمق وحشت و جنایت در میان مردم را به نمایش گذاشت ــ عمق نادانی و بی خردی را . ازین تصاویر آدم ازخود شرمیده و ازوابسته بودن خود به چنان ملت و سرزمینی پشیمان وخجالت زده می شود . این تصاویر مایه ی شرم برای آنعده حامیان نکتایی پوش طالبان است که این گروه آدمکش رانجات دهنده ی افغانستان از بی نظمی ها و بدبختی ها می پندارند . این تصاویر مایه ی شرم برای امریکاییان نیز است که دار و ندارافغانستان را دودسته به این تروریستان زن ستیز پیشکش نمودند.

       وقتی جوبایدن رییس جمهوردیموکراتِ (؟) امریکا ، افغانستان را مکان ترک شده توسط خدا اعلان می نماید ، آیا دیدن این تصاویر وجدان اورا تکان خواهد داد ؟

      وقتی این تصاویر نشرو پخش می شد آیا اینهمه سازمان‌های بدنام بین المللی که فقط با نشراعلامیه هایی بسنده می کنند ، ازدیدن این نمایش شرم آور درلوگر، ازموجودیت خود خجالت نمی کشند ؟

      بهرحال ، وقتی این تماشاخانه را که درآن زن را بنام غیرت (!) بی عزت می کنند ، می بینی ؛ به دروغ های شاخدار و گزافه های بی مقدار تاریخی پی می بری که در طول قرن ها برای افغانستان نوشته و به خورد مردم داده اند.               فروغی 


شعری به ملت آزاده ایران - از حاتمی

 ملت آزاده ای آزاد خواهد شد کنون

باز ایران فارغ از بیداد خواهد شد کنون

مژده ای ایرانیان کز رزم نسل قهرمان

لرزه اندر کاخ استبداد خواهد شد کنون

گفت با میهن پرستان دادور نوشیروان

خیز خاکت سرزمین داد خواهد شد کنون

بام و دیوار تعصب بشکند از همتت

وین بنا ویرانه از بنیاد خواهد شد کنون

گر سیه کاران بتو بندند صد دام ستم

بسته اندر دام خود صیاد خواهد شد کنون

کین و نفرت در جهان هرگز نماند پایدار

آتش اندر خانهٔ شداد خواهد شد کنون

ظلم زهاد خدا نشناس دائم درعتاب

ازخروش خشم تو بر باد خواهد شد کنون

گویدم حافظ که از زاهد دگر باکی مدار

زانکه خواهد رفت و خلقی شاد خواهد شد کنون

باز با اندرز سعدی بوستان معرفت

از کمال علم تو آباد خواهد شد کنون

همتی ای کوهکن کز همت والای تو

بیستون دیگری ایجاد خواهد شد کنون

...

شاعر: ن.حاتمی

شعر جدید از نقیب حاتمی

 ماییم همان شعله‌یی در خویش نهان ها

آتش زن و آتش نفس و شعله فشان ها

ماییم همان دبدبه‌یی دولت جمشید

با هیبت و با عظمت و با تخت و مکان ها

ماییم همان مردم روشن گر تاریخ

با پرچم آرسته ز خورشید نشان ها

ماییم همان آرش بیدار وطنخواه

کز بهر عدو آمده با تیر و کمان ها

بر دفع و فنا کردن حکام ریا کار

مرد و زن این خاک ببستند میان ها

از بهر بر اندازی این دولت ضحاک

با تیر و تبر گشته روان پیر و جوان ها

ای پادشه‌یی ظالم‌ی بیداد‌ی ستمگر

جز مرگ به تو نیست درین نوک زبان ها

از این سر ایران و تا آن سر ایران

کر گشته فلک از نفس نعره کشان ها

نابودی ایمان شما غیر پرستان

بسته‌ست به یورو و به دلار و تومان ها

پایان کتاب غم و طومار فلاکت

بر مرگ شما خورده رقم طول زمان ها

این خلد برین از قدم شوم شمایان

چندیست که افسرده به آغوش خزان ها

ماییم همان قاصد سرسبز بهاران

با نغمه و با خنده و با تاب و توان ها

با عشق رسیدیم که دیگر برهانیم

ناموس وطن را ازین حیله گران ها

...


گزارش اولیه: آصف جلالی کمدین کشته شده بود!

 

اجساد کشف شده درآشپز خانه ارگ کی ها بودند؟

خیانت وزیران معارف و تحصیلات عالی


۱۴۰۱ آذر ۵, شنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | فیاض بهرمان نجیمی | برنامه 653 | ارتش زمستانی روسیه برای تصرف کی یف


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 652 | ارتقای ایران به فرماندهی جنگ آسیای میانه


 

جنرال اطلاعاتی در پاکستان به صحنه آمد

 


عاصم منیر، افشاگرِ زن جادوگرعمران خان است


چریک های احمدشاه مسعود در نظام ما رخنه کرده بودند

 


                                   من یک چریک بودم   

محمدعثمان نجیب

متن مصاحبه‌ی من با سردبیر مدبر تارنگاشت تحلیل روز. 

موضوع بحث چریک پروری در افغانستان:


احتمال خروج حامد کرزی از قرنطینه کابل

 

لگد طالبان بر پوز تحریری ها و جمیعت اصلاح

احتمال تصفیه حساب طالبان با گلبدین


روگردانی روسیه از طالبان

 

   
       نوشته ی : اسماعیل فروغی

       دعوت نکردن آگاهانه ی طالبان درنشست های منطقه ای فرمت ماسکو ، ایروان و آستانه و به ادامه ی آن کله به کله کردن پنهانی ملایعقوب واحمدمسعود درمسکو ( شاید به قصد پیشگیری وخنثی کردن تلاشهای امریکا ) ، نشانه ی روشنی از نگرانی روسیه از اوضاع افغانستان و ترس ازقوت گرفتن دوباره ی امکان حضور امریکا به شیوه ی خشن تروموذیانه ترآن درافغانستان است . روسیه ، چین و ایران که با کوشش های بسیار ، امریکا را به ترک افغانستان وادارنمودند ، نمی خواهند آنکشور را با هرشکل وشمایل دیگری باردیگر درمنطقه ودرافغانستان ببینند.

      تجمع دیوانه وارلشکرهای ده هزارنفری بدری وعمری طالبان درشمال افغانستان که خود می تواند به مرکز تربیت و تجمع تروریستان و بستر وتخته ی خیز مناسب برای سایرگروههای تروریستی به آسیای میانه ، روسیه و چین ، مبدل شوند ، منبع بزرگ نگرانی روسیه و چین و دلیل روشن تولید بی اعتمادیِ این کشورها نسبت به طالبان به حساب می آید . این تجمع و تشکل بی رویه ی لشکر های جنگی و انتحاری در شمال افغانستان ، هیچ معنایی به جز نیت خصمانه ی انتقال جنگ به شمال افغانستان ، سرکوب اقوام مخالف طالبان و پس ازآن انتقال حوادث تروریستی به کشورهای آسیای میانه ، روسیه و چین ، نمی تواند داشته باشد .

    درست به همین دلیل است که تمام رهبران سازمان منطقه ای پیمان امنیت جمعی از جمله ولادیمیر پوتین رهبر قدرتمند روسیه با صدای رسا می گویند : « با بقدرت رسیدن طالبان ، خطرنفوذ تروریزم و افراط گرایی اسلامی از افغانستان به قلمروهای کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی روز بروز زیاد تر شده و به منبع بزرگ نگرانی های ما مبدل شده است که ما به شدت علیه آن مبارزه خواهیم کرد . » و درست به همین دلیل است که رییس جمهور روسیه با فاصله گرفتن نرم ازطالبان ، بصراحت می گوید که : « تشکیل یک دولت فراگیر متشکل ازهمه قوم‌ها درافغانستان دراولویت روسیه قرارداشته و ما یک لحظه هم خطر نفوذ سازمان‌های تروریستی اسلامی مختلف از افغانستان به قلمرو کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی را از نظر دور نخواهیم داشت .»

     آنان طی این مدت همچنان بخوبی درک نموده اند که ، ایالات متحده ی امریکا اگر از یکسو مکارانه افغانستان را شهرومکان ترک شده توسط خدا می داند ، از سوی دیگر با تسلیم کردن هزاران نوع تجهیزات و وسایط مدرن نظامی به ارزش هشت میلیارد دالر به بنیاد گرا ترین گروه تروریستی اسلامی و حالا هم با متمرکز کردن هزاران جنگجوی نیابتی اش درشمال افغانستان ، می خواهد این مکان ترک شده از سوی خدا را باردیگر به جهنمی سوزان ترازپیش برای مردمان شمال افغانستان وهمسایه های آن مبدل سازد.

     اما اینکه آیا امریکای گریخته ازمیدان جنگ که زمانی با حضور130 هزارسرباز درافغانستان حرف اول را می زد ، بتواند با همان توان قبلی سرنوشت جنگ و صلح در منطقه را در دست بگیرد ، زیر پرسش بزرگ قرار دارد . واینکه آیا قدرتهای بزرگ منطقه ای چون ایران ، چین ،روسیه و هندوستان ، به حریف گریخته از میدان ، باز اجازه ی چنان حضور قدرتمند را بدهند ؛ هم پرسش‌ مهمی است که پاسخ درست به آن ، شانس حضور قدرتمند دوباره ی امریکا و ادامه ی حاکمیت تروریستی سربازان نیابتی اش را به حداقل کاهش می دهد .

    قدرتهای منطقه ای هرباردرهر جمع آمدی ــ بخصوص کنفرانس فرمت مسکو به طالبان و حامیان امریکایی شان بصراحت حالی کرده اند که نباید از خط سرخ عبور نمایند ؛ ورنه همان درس عبرتی را که درسوریه و عراق به داعش داده اند ، درافغانستان به طالبان هم خواهند داد .