-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۱, شنبه

داود زی 64 ساله: غنی توان رهبری نداشت.


تا زمان سپردن کشور به شبکه حقانی و پاکستان همه چیز گل وگلزار بود. 

حالا غیب گویی پشت غنی را شروع کرده است. این است سیاست مدار مورچه خورک که با گردن نرم، و تکرار کلمه جلالت مأب، زبان چسبناک خود را همیشه دم جریان اسکناس های دالردراز می کرد  و فقط دالر را می بلعید. طوری گپ می زند که یک حادثه جزیی پیش آمده و او را منتظر است تا طالبان دعوت کنند که دو باره برود کابل!

در مصاحبه با رادیو آزادی گفت غنی «میکرو منجمنت» می‌کرد و به امورات جزئی می‌پرداخت و بیشتر وقتش صرف امضای قرارداد، تقرری و مصاحبه‌ می‌شد. به شما خوب بود که مشغول مکیدن شیرۀ خزانه بودید. 

غنی برای شان خدای زمینی بود. خصوصا برای اکثر کسانی که اکنون شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان را اختراع کرده اند. 


پس چرا انتخابات را به مسخره ترین نمایش تاریخ افغانستان تبدیل کردید. 

تو با سروکله با این سن و سال و چهره مرموز و مجرب تحصیل یافته در انگلیس، پخته شده در موسسات خارجی چطور سال ها خوده زیر پروبال یک مجذوب و نیمه دیوانه پناه کدی بودی 

سر ذخیره خوابیده بودید. به خود می گفتند که برف سفید سرما باریده. این کشور عاقبتی نداشته است هیچ وقت؛ خود را آباد کن. حالا می گوید غنی توان رهبری نداشت. نماینده اش بودی در امور پاکستان و از وی دستور می گرفتی. یک انتقاد اندک و کم رنگی هم پیش ازین از زبانت عنوانی اشرف غنی شنیده نه شده است. وطن را چند باره تباه کردید.