-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۲۴, جمعه

فاریاب به دست نیروهای مردمی افتاده است


رهبران سنتی درشمال خود به خود از صحنه رفته اند

 الگوی فاریاب سرمشق حتمی مقاومتچی ها درسراسر افغانستان است. ریزش طالبان از درون، جبهه مقاومت به رهبری نخبه گان قبلی را به بن بست کشانده و نیروهای سربرآورده از درون طالبان، وضعیت جدید سیاسی و نظامی را رقم زده است. 

منابع در داخل شهر میمنه گزارش می دهند که شهر به طور کامل دردست نفرات حفیظ الله مخدوم معاون فرمانده بازداشت شده – مخدوم عالم- قرار دارد. از عصر روز گذشته تا سراسر شب، تمامی طالبان پشتون تبار در تمامی نقاط شهر خلع سلاح شده و نقطه های حساس ورودی فاریاب سنگربندی شده است. 

درگزارش آمده است که فرمانده حفیظ الله مخدوم از افراد با نفوذ در جامعه ازبیک و ترکمن به شمار می رود و دست کم شش هزار فرد مسلح زیر فرمان دارد.  منبع دیگری به من گفت که مردم با عزمی قاطعانه خواستار اجرای عدالت درنهاد های دولتی اند و قطعاً تصمیم به ایستاده گی دارند. 

برخی گزارش هایی از تحرکات انتقام جویانه طالبان از دیگر ولایات به استقامت فاریاب مواصلت کرده بود؛ اما درتازه ترین ارزیابی شاهدان عینی در آن جا گفته شده است که طالبان ایدئوژیک مجهز به چماق افغانیت – اسلامیت، توان مقابله با حرکت مردمی را در مهم ترین ولایت شمال یعنی فاریاب ندارند.

مردم یک پارچه در دفاع از حفیظ الله مخدوم و مخدوم عالم ایستاده اند. به نظر می رسد که ترک تباران این بار نیز ابتکار تغییر تاریخی در مقابله با گذشته گرایی سیاسی را به نام خود رکورد زده اند. 

درهمین حال خبر می رسد که جرقه فاریاب، دربدخشان، تخار و بغلان و پنجشیر ممکن است تکرار شود. اخیراً رئیس الوزرای طالب در جلسه یی فیصله کرده بود که فرد دیگری به جای والی فعلی تخار انتصاب شود؛ اما والی به هیچ یک از مکاتیب رسمی از کابل اهمیت نداده و فرد جایگزین خود را نیز به تالقان راه نداده است.