-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۴, دوشنبه

سعدی خالدی درکابل ترور شد


سعدی خالدی  از مبارزان کردستان ایران که بیشتر از  سه دهه علیه رژیم حاکم در ایران مبارزه کرد و آرزوی او  کشور مستقل کردستان بود، دیروز در شهرکابل  ترور شد.

این مبارز کُرد  سه سال قبل نیز توسط  نجیب ناصری  وکیل در ولسی جرگه مورد سوء قصد قرار گرفت که اسناد های آن نیز در ادارات  کشفی حکومت موجود است ولی  کسی نتوانست  نجیب ناصری را بازداشت کند.

این بار  رژیم ایران  با دادن پول  از طریق نجیب ناصری ریس شورای قوم ناصری  به قاری ادریس ناصری  معاون ولایت کابل  سعدی خالدی را ترور نمود.

این در حالیست که قبل از  خالدی ابراهیم صفی زاده  از مبارزین مشهور  استان خراسان را نیز در هرات ترور کردند که هیچ کسی به جرم قتل او بازداشت نشد.

با روی کار آمدن  رژیم طالبانی   جان مبارزان  ایرانی و پاکستانی  مقیم در افغانستان شدیداً به خطر افتاده است.