-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۱۰, یکشنبه

حنیف اتمر بازهم سه میلیون دالر را به دست آورده نه توانست

 منبع موثق!

چندی پیش گزارشنامه افغانستان اطلاع داده بود که پلیس میدان هوایی استانبول مبلغ سه میلیون دالر را از بکس حنیف اتمر ضبط کرده بود. قرار معلومات حنیف اتمر وزیر خارجه سابق به کشور ترکیه سفر داشت و می خواست که با پای در میانی بعضی بزرگان همان مقدار پول که از سقوط کابل با خود آورده بود و در میدان هوایی استانبول از ایشان گرفته بود پس به دست آورد. برای به دست آوردن سه میلیون دالر به بعضی ھا الی ۲۰ فیصد پیشنھاد رشوہ نیز کرده ولی باز ھم موافق نشد تا پول را حصول کند.

قراري  معلومات دو روز در انقره ماند و با تماس های مکرر نتوانست که با مقامات کشور ترکیه ملاقات نماید بعدا به استانبول رفته و نا امید به عمان برگشت.