-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۲۱, سه‌شنبه

هارون سمرقندی گزارش کرد

 یکی‌ از باشندگان پنجشیر گزارش فرستاده که امروز صدای گشت زنی جت در آسمان پنجشیر را شنیده اند و چند روز پیش نیز دیده اند که یک جت از فضای پنجشیر به سمت اندراب عبور کرده است، حالا سوال اینجاست که طالبان جت جنگی دارند؟؛ آیا باشندگان اطراف میدان هوایی کابل و بگرام شاهد پرواز جت از این میدان ها بوده اند؟؛ اگر جواب نخیر باشد پس‌ این جت ها مربوط کدام کشور است و از کجا برخاسته اند؟.