-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۴, سه‌شنبه

توزیع پاسپورت از نام وشهرت طالبان کشته شده به جنگجویان خارجی درکابل

 گزارش واصله از کابل مشعر است که شبکه حقانی، روز های پنجشنبه را به توزیع پاسپورت/ گذرنامه به اعضای امارت اسلامی اختصاص داده است. 

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که علت توزیع جداگانه پاسپورت به نفرات شبکه حقانی از چند جهت قابل توضیح است بدین شرح:

نخست، اعضای شبکه حقانی از دریافت تعرفۀ پول درازاء پاسپورت معاف دانسته شده اند. ثانیاً، درج اسامی و شهرت اعضای شبکه حقانی در بانک اطلاعات یا دیتابیس ممنوع است. شهرت آنانی که موظف به دریافت پاسپورت می شوند در هیچ دیتابیس یا سیستم ثبت شناسه درج نمی شود.

هفته پیش دراجماع متقاضیان پاسپورت حمله انتحاری صورت گرفت که به همین مساله مرتبط بوده می تواند. درگزارش آمده است که درریاست پاسپورت به حدود پنجاه تن از عرب ها و ساکنان آسیای جنوبی وابسته به شبکه القاعده، ازروی نام و شهرت اعضای امارت اسلامی که درسالیان پسین درجریان نبرد ها با نیروهای امنیتی رژیم جمهوری کشته شده اند، پاسپورت توزیع شده است. 

گزارش می می گوید که برای سه صد تن از افراد سطح رهبری و فرماندهان سازمان القاعده و همچنین رهبران تحریک اسلامی طالبان پاکستان در پروسه توزیع گذرنامه یا پاسپورت، کتابچه های پاسپورت توزیع گردیده است.  


افرادی که پاسپورت افغانستان گرفته اند از طریق کشورهای همسایه به  کشورهای عربی سفر می کنند. گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که اخیراً به تعداد 370 تن از جنگجویان وابسته به شبکه های آسیای میانه شامل اوزبیک ها، چچین ها، قرغیزها، ترکمن ها و تاجیک ها پاسپورت داده شده است. این افراد از راه ترکیه به آذربایجان و سپس به روسیه و از طریق روسیه دوباره با کشور های خویش رفت وآمد کرده می توانند.

درهمین حال  برای  ۵۰  عضو  کشمیری طالبان به نام شهروند افغانستان پاسپورت توزیع شده تا از طریق  کشورهای عربی به هند داخل شوند.  همچنان  شبکه حقانی  برای  هسته گزاری شبکه خویش  در کشورهای پیرامونی افغانستان، به افراد عربی و آسیایی پاسپورت می دهند.

احتمالا این   تئوری از سوی ای اس آی به شبکه حقانی مطرح شده است.

رکن مهم این گزارش آن است که طالبان محورقندهار ازین توزیع پاسپورت به اتباع مشکوک خارجی دور نگهداشته شده اند.