-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۲, شنبه

اگرفدرالی نشویم؛ تجزیه صد درصد است


ذکی مبارز

 برادران پشتو-ن همواره میگویند که نظام فدرالی ما را به سمت و سوی تجزیه سوق می‌دهد. 

با توجه به ساختار فرهنگی و جغرافیایی این کشور و با توجه به گذشته های تاریک و تمرکز قدرت در دست یک گروه و یک قوم خاص  امروز بستر تجزیه این کشور بیشتر از هر زمان دیگر مساعدتر شده است. 

دیدگاه من اینست که اگر ما فدرالی نشویم صددرصد تجزیه خواهیم شد. یگانه گزینه یی که امروز ما را از تجزیه نجات می‌دهد رفتن بسوی یک نظام غیرمتمرکز و فدرالی است. 

اگر واقعا میخواهید در یک کشور مانند برادر با هم زیست نماییم و کشور را از تجزیه نجات بدهیم بیایید دست بدست هم بدهیم و یک کار اساسی و بنیادی برای این کشور انجام بدهیم تا باشد منافع علیای کشور تامین شود و نسل نسل این سرزمین برای ابد از این گودال بدبختی رهایی پیدا نماید؛ در غیر آن، این کشور دیر یا زود به دو کشوری افغانستان جنوبی و … شمالی تجزیه خواهد شد.