-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۷, جمعه

رئیس استخبارات لغمان از سوی خود طالبان ترور شد

 اطلاع دقیق به گزارشنامه افغانستان واصل شده است که مولوی الفت هاشمی رئیس استخبارات ولایت لغمان  که یکی از افراد گروه  داعش بود و تحت پوشش طالبان فعالیت داشت؛ توسط طالبان شناسایی و شب هنگام  توسط طالبان در کمینی ترور اش کرده اند. 

الفت هاشمی یکی از افراد برجسته داعش در بین طالبان بود  و خود طالبان موضوع ترور الفت هاشمی  را حادثه ترافیکی اعلان‌ کرده اند؛ در حالی که به دستور مقامات طالبان ترور شده است.