-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۴, سه‌شنبه

خیشاوه زنی فرهنگ افغانستان

 گروه طالبان، به ریشه کنی تدریجی و خیشاوه کردن همه ای نماد های تاریخی وفرهنگی اقدام کرده است. 

همزمان با دشمنی با فرهنگ، ارزش های مدنی، دشمنی با حقوق و آزادی زنان، دشمنی با فرهنگ و زبان فارسی دارد. این رژیم تروریستی کمیسیونی ترتیب داده تا در پیوند  به روزهای رخصتی در تقویم جلسه بگیرد. این مکتوب دو چیز را نشان می‌دهد.

توریالی غیاثی رئیس فرهنگی وزارت خارجه طالبان، این مکتوب را امضاء کرده است. توریالی غیاثی قبل از پیوستن به طالبان، سال ها دستیار احمد شاه مسعود بود.

او درین مکتوب سید نبی نبیل، مسئول درس های سیاسی مقاومت اول را به حیث کارمند ارشد وزارت خارجه به کمیسیون معرفی کرده است. سید نبی اکنون از لابی گران طالب است.

خوب است که هیچ چیزی از چشم مردم پنهان نمی‌ماند.

قرار است ایام و روز های تاریخی را تغییر بدهند.