-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۲۱, سه‌شنبه

جبهه مقاومت با بحران داخلی رو به روست


من این نکته می نویسم و قطعاً مسوولیت آن را می گیرم.

 جبهه مقاومت به بحران و اختلاف درونی مواجه است. بین نسل نو ونسل اول معامله گر یک کش و گیر روان است. جبهه مقاومت، زبان دپلوماسی وتبلیغاتی ندارد. از نظام واکنشی تبلیغاتی محروم است. 

وقتی از درون خانه، کسی قصد جان شما را داشته باشد؛ هیچ گاهی انسجام و اعتماد فکری نخواهید داشت.

اوضاع عیناً به کشمکش های دوران غنی و کرزی شباهت دارد. شخصاً منتظر یک تغییرات فاحش هستم. مثلاً چه کسی گفته میتواند که فرد بعد ازاحمد مسعود در شورای رهبری چه کسی است؟ جبهه مقاومت، دسترخوان قومی و خانواده گی نیست که به سبک مارشال فهیم و عبدالله انحصار شود. این توهم فوق العاده خطرناک را از مغز تان بیرون کنید.