-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۵, چهارشنبه

اخطار انتقام جویان انقلاب به طالبان

 

بریگاد های مقاومت برای ضربه زنی سریع به طالبان ابراز وجود کرد.

دراطلاعیۀ نخستین بریگاد ها چنین آمده است:

ما بر این باور هستیم  که نیروهای طالبان زیر چتر دین از خواهشات نفسانی و قومی خود دفاع می کنند. گر چه ما هرگز به خونریزی و قتل هیچ مسلمانی راضی و خشنود نمی باشیم لاکن وضعیت فعلی کشور ما را مجبور به آن کرد که برای طالبان ابلاغیه یی ارسال کنیم.

 ما تاکید بر این داریم که هرگز تهدید نخواهیم کرد و مثل گروه های که در بیست سال اخیر پس از شهادت قهرمان ملی کشور خون ملت را به قیمت دالر به برادران ناراضی کرزی فروختند؛ نیستیم و نخواهیم بود عمل ما، سریع قوی و همه جانبه خواهد بود از ننگرهار تا پروان بلخ هرات پکتیا و سیستانات.

 ما انقلابیون شجاع و وطنپرست داریم و به هیچ وجع اجازه چور ملت را برای چند دزد که در یک جغرافیا جمع شده اند و چند وحشی که زیر نام قوم و دین این دوعنصر را در بین مردم و جهان منفور کرده اند؛ نخواهیم داد انتقام جویان انقلاب اسلامی با شناخت کامل از دشمن، عناصر حامی و خواست آنها در منطقه،  این بار بر هر فتنه آنها غالب بوده و متیقن به آن است که این گروهک غیرت جنگ رو در رو را  نداشته و تنها قدرت آن ها، فتنه آن هاست.