-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۱۷, جمعه

طالبان خانواده های خویش را از کابل بیرون می کنند

 

خبر می رسد که طالبان به طور مخفی روی برنامه های بهاری خویش کار می کنند. پیش بینی وجود دارد که جنگ ها و حملات سنگینی در فصل بهار، در سراسر افغانستان علیه این گروه آغاز خواهد شد. به همین سبب سران طالبان خانواده های خویش را به دوبی و ترکیه روان می کنند. 

طبق یک گزارش دیگر، ده ها هزار جوان درکابل و حوزۀ پنجشیر منتظر رسیدن فصل بهار اند. توفان درشمال هورا خواهد کشید.