-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۴, دوشنبه

لعنت خدا بر وجدان و خرد که شما دارید

ناصرهاتف

کشوری که دیروز درخواست آزادی مشروط شهروندش (اندرز بریوک) را که محکوم به حمله مرگبار تروریستی سال ۲۰۱۱ و کشته شدن ۷۷ بیگناه بود را رد می کند؛ ولی امروز سفره سخاوتش را به تروریستانی که بیشتر از یک صدهزار همشهری مرا کشته اند، و بیشتر از ۳۵ ملیون را گروگان گرفته اند پهن می سازد.

پس شکی نداریم که جایزه صلح نوبل بعدی تانرا به پای تروریستان چون حقانی و خایین چون خلیل زاده بریزید.

فراموش نباید کرد که این کشور (ناروی)، همانا
زادگاه بومی وایکن های است که که از اواخر قرن هشتم تا قرن یازدهم در کل اروپا طالب گونه دهشت افگنی کردند.