-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

قطعه ای از تاریخ


عبدالرحمن و آموزش زبان انگلیسی!

"...امیر دستور داد که کسی انگلیسی نخواند: وقتی شنید که میرزا حیدرعلی قزلباش [ پدر بزرگ احمد شاملو شاعر سرشناس ] چند کلمه انگلیسی نوشته است، دستور داد تا آهک در بین چشمانش بریزند تا کور شود. حیدر علی کور نشد، ولی از ترس تا زمانی که امیر زنده بود، خود را به کوری زده بود."

محمد آصف آهنگ/تاریخ افغانستان؛ یادداشت ها و برداشت ها/ صفحه 172

کاپی از صفحه مرتضی انصافی