-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۱۳, چهارشنبه

طالبان قوای تازه دم وارد پنجشیر کرده اند

 خبر می رسد که طالبان از چهار اطراف افغانستان، قوای تعرضی تازه دم وارد پنجشیر کرده و در مناطق بازارک و پیشغور در خانه های تخلیه شده، جا به جا کرده اند. هدف از سفربری تازه، اشغال مناطق مرتفع و مواضع نیروهای مقاومت ملی است. قصد دارد که پیش از فرارسیدن فصل گرما، پنجشیر را به طور کامل در تصرف آورند و مقاومت را صفر بسازند.

همزمان امکان دارد که جبهه مقاومت ملی به ساکنان پنجشیر فراخوان تخلیه کامل دره را صادر کند. نیروهای مقاومت سرگرم تدارکات و طرح نقشه برای بازپس گیری پنجشیر اند. توقع می رود که با گرفتن پنجشیر، تمامی ولایات به سوی کابل و همچنان ولایات شمال در آنسوی هندوکش شمالی به نقاط داغ نبرد علیه طالبان بدل شود.