-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۲۴, یکشنبه

بحران اکرائین با شکست غرب مختومه خواهد شد

 جنگ احتمالی در محور اکرائین به یک دروغ پف شده می ماند که هرلحظه ممکن است بترکد و به واقعیت بدل شود. صدمه بیشتر به اروپا می رسد؛ نه به امریکا. از همین سبب، شرایط روسیه ممکن است به نحوی از سوی امریکا و اروپا پذیرفته شود. مطالبه روسیه این است که اکرائین هرگز نباید به عضویت ناتو درآید؛ همچنین ناتو ازکشورهای دور و پیش روسیه در اروپا پایگاه های خود را برچیند. هرگاه چنین نشود، روسیه برای نجات فضای تنفس امنیتی خویش دست به عمل خواهد زد.