-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۷, شنبه

پروژه جدید یاسین ضیاء و مسعود اندرابی

یاسین ضیاء لوی درستیز سابق و مسعود اندرابی وزیر داخله، یک پروژه جدید را به کمک کشورهای خارجی راه انداخته اند.

این پروژه به انتقال روشنفکران، هنرمندان، زنان آسیب پذیر و کسانی که برای طالبان هدف هستند؛ ربط دارد. درشمال و پروان نیز هسته سازی دارند. شماری از مخفی گاه ها در مزار و کابل ایجاد کرده اند. این پروژه به مقاومت علیه طالبان ارتباطی ندارد.