-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۹, دوشنبه

سرقت بیش از ۴۵ هزار یورو توسط سفیر افغانستان در ایتالیا

بر اساس معلومات مستند بدست آمده از سفارت افغانستان در ایتالیا، خالد احمد ذکریا سفیر حکومت قبلی بیش از 45 هزار یورو از عواید بودجه ملی این سفارت را در تبانی با آقای حنیف اتمر‌ از حساب این سفارت انتقال داده است. 

سند دیگر هم بدست آمده که آقای خالد ذکریا اخیراً طی مکتوبی چندین هزار یورو را صرف خرید اموال جدید مانند قالین و کوچ چوکی جدید برای اقامتگاه خویش نموده است. 

تنها دو دیپلمات باقی مانده در ایتالیا، یک خانم (سکرتر اول و شارژدافیر اسبق) و دیگر قونسل به دستور آقای ذکریا اجازه داخل شدن به سفارت را ندارن و امتیاز معاشات و کرایه جات احواله شده شان هم توسط اقای سفیر قید گردیده و آنها را با زور سیاسی و فزیکی تهدید نموده. 

اما، از طرف دیگر، آقای ذکریا کارمندان محلی جدید استخدام نموده که تنها یک تن از آنان به اسم سلیمان شیرزوی (خسربره سفیر) که تابعیت کشور المان را دارد با قرارداد مبلغ ۲ هزار یورو ماهانه معاش با بود باش در اقامتگاه سفارت، تازه به صفت مسؤول مالی اداری و قونسلی سفارت استخدام گردیده است.  همچنان یک کارمند ایتالوی را با معاش چند هزار یورویی به حیث وکیل استخدام نموده است.

این در حالیست دیپلمات های برحال این سفارت در حالت بسیار بد در داخل ایتالیا بدون هیچ نوع امکانات با فامیل خود شب و روز را سپری می کنند.