-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۱, یکشنبه

گواهی برای سقوط


 مشاوری که به سرور دانش مقرر شده بود؛ معاش سه هزار دالری داشته. اما هیچ کس نه فهمید که مشورت های وی چی بوده؟ سقوط از کجا شروع شده بود؟