-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۲۴, یکشنبه

توطئه فرزند مارشال فهیم در برابر نجیب بارور

 خبر مؤثق واصل شده است که مساله بندش در اجرای ویزه برای نجیب بارور - شاعر- نتیجه توطئه مشترک ادیب فهیم پسر مارشال فهیم و همچنان فرزند مدیر اعتبار کارمند ادارۀ قنسل افغانستان درمشهد بوده است. نجیب بارور، زبان تیغ سان و برهنه دارد و سال ها از تخلفات و کژروی های سیاسیون و فرماندهان انتقاد کرده است.