-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۱۸, دوشنبه

صدها لندکروزر به قندهار انتقال داده می شود

 خبر می رسد که فردا صد ها عراده موتر زره و پربها از داخل ارگ ریاست جمهوری به ولایت قندهار انتقال داده می شود. حدود 5 هزار موتر زره و لندکروزر ها قبلاً از سوی شبکه حقانی به پکتیا، خوست وپکتیکا انتقال داده شده است. بهای این موترها به ده ها میلیون دالر است.