-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۱۸, دوشنبه

توزیع پاسپورت به خارجی ها درحال افزایش است

خبر می رسد که پهلوی سفارت روسیه در مسیرجاده دارالامان یک دفترایجاد شده است که هم تذکره را بایومتریک می کند و هم به اتباع پاکستان ودیگر کشور ها به طور مستمر و زنده پاسپورت افغانستان توزیع می شود. روزانه حداقل 500 جلد پاسپورت به افراد خارجی توزیع می شود.