-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۱۳, چهارشنبه

چرا به چشم مردم دنیا خاک می پاشید؟

 غفور تلاش

( یعنی که ما نمی بینیم ، شما هم نبینید.)

روزیکه قدرت را به منافقان ( طالبان )  تسلیم کردید؛ آیا این را درک نکرده بودید که طالبان چگونه اندیشه و باور دارند؟

شما این تروریست هارا از ریشه و بنیاد  ایجاد ، تمویل و تجهیز نکردید؟

شما همان کمپ های شمشتو ، ورسک و ده های دیگرش را تمویل نکردید؟

آیا این  شما نبودید که در قصر سفید از تروریستان پذیرایی کردید؟

حالی چرا دل شما به حقوق زنان آتش کذایی گرفته است؟

این شما نبودید که در دوحه و قطر با تروریست های شناخته شده ، در میز مذاکره نشستید؟

شما که همیش به مردم دنیا بلند چیغ زدید که با تروریست ها هرگز صحبت نداریم؛ پس این حقانی ها که در لست خطرناکترین تروریست ها  اند ؛ چرا صحبت داشتید؟

آیا این تروریست های  شناخته شده به زور و قدرت داخل کابل شدند و یا کدام برنامه های قبلی بود؟

اگر به زور و قدرت نظامی حاکمیت را گرفتند، آیا کدام برخورد نظامی در وزرات دفاع ، امنیت دولتی ، پولیس و در جمع قوای مسلح  در کابل شد؟

من نمیگویم که شما دروغگو هستید؛ شاید تاریخ قضاوت کند.