-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

ملاقات مقام اطلاعاتی امریکا با سراج الدین حقانی

 

این درحالی است که به سرسراج الدین حقانی از سوی امریکا ده میلیون جایزه تعیین شده است!

گزارش می رسد که در  جریان دوماه گذشته رئیس آستیشن مبارزه علیه تروریسم  آمریکا  تحت پوشش رسانیدن کمک های بشردوستانه، همراه با رئیس اطلاعات قطر  به کابل آمده بودند.

 در طول دوماه سه بار  با سراج الدین حقانی  مستقیم  ملاقات کردند.

نام سراج الدین حقانی از لست سیا سازمان سیا بیرون می شود. نکته باریک این جاست که مقام امریکایی بدون هم آهنگی با آی اس ای، با سراج الدین حقانی دیدار داشته است.

رابطه مخفی آمریکا با طالبان کم‌کم  از پرده هفت رنگ دیپلوماسی بیرون می‌آید.  طالب و سازمان سیا روی یک اجندا همکاری و فعالیت دارند.

همچنین یک کارمند بلند رتبه  موساد اسرائیل به اتفاق یک دیپلمات سفارت امارات متحده عربی در در اوایل همبن ماه دریک هواپیمای اماراتی مخفی وارد کابل شدند و مستقیم  با سراج الدین حقانی  و ابراهیم  تاج میر جواد در یک‌منزل در وزیر اکبر خان ملاقات داشته اند.

  کارمند بلند رتبه موساد حاوی پیشنهاد های خوب همکاری و کمک تجهیزات امنیتی برای شبکه حقانی بوده است. دیپلومات اماراتی دوباره با کارمند موساد از کابل به امارات پرواز کرده اند. برقراری رابطه بین  طالبان و اسرائیل  فعلاً بدوش امارات است تا قناعت شبکه حقانی را  فراهم نموده تا به آنان اجازه دهد که چند فابریکه به ظاهر تولیدی در ولایات هرات و نیمروز ایجاد کند.

چنین فابریکه ها دراصل همچو پایگاه های موساد درغرب افغانستان، بالای ایران کار خواهند کرد. 

بازی بزرگ جدید ساعت به ساعت پیچیده تر شده می رود.