-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۲, دوشنبه

سرنوشت امارت اسلامی در پنجشیر تعیین می شود

 طالبان در روزهای آینده، اجساد مرده زیادی را از محاذ پنجشیر به کابل انتقال خواهند داد. پنجشیر بدون جنگ به طالب تحویل داده شد. به نظر می رسد که جنگ حالا در حال شروع شدن است. سرنوشت امارت اسلامی با جنگ های پنجشیر واندراب ها در پیوند است. وقتی چرخبال ها را در فضای هندوکش دیدم، خنده ام گرفت و به نادانی طالب تعجب کردم. زمانی یک صد جت می رفت به زدن قطعات سیار پنجشیر، اما هیچ نتیجه نمی گرفت. این ها چهار تا چرخبال قورباغه شکل را برده اند تا پنجشیر را از هستی ساقط کنند!