-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۳, سه‌شنبه

آرامش پیش از توفان در کناره های آمو دریا


جمهوری های نوظهور/ از اکرائین تا افغانستان شمالی

حقیقت قتل جوان نجار پیشۀ پنجشیری درقصبه کابل

یادداشت های کوتاه برنامه 85 در کانال جمهوری پنجمبلاک 67 – اپارتمان 26 – نجار از پنجشیر- مهرولاک – پوسته قصبه – مرده به حوزه 15 – دست ها و پاهاس زا شکسته و قواره اش شناخته نمی شد. بسیار مردم در جنازه جمع شده بودند -  تمام اسناد خانه ها در پوسته – حتی به آن مزدور دشت ریوتی محتاح شده

طالب پلان گروگان گیری از مردم پنجشیر و شمالی دارد.

بعد از لشکرکشی تازه به پنجشیر، طالبان قوای هوایی به منطقه اعزام کرده اند.

پنج چرخبال نیمه کاره را برده اند بالای ابرکوه های دنباله دار پنجشیر چرخک می دهد که مقاومتی ها بترسند

وسایل حساس کشف و رد گیری رباتیک در چرخبال ها نصب است و قرارگاه های مقاومتی ها را صد و عکس برداری می کنند.

ورود قوای پیاده به ارتفاعات 4800 متری در توان طالب نیست. اگر نیروی پیاده تا نیمه بروند، از پا می افتند یا شکار تک تیراندازان

بخش اعظم پنجشیر از سکنه خالی شده و جبهه اندراب ها عقبه استراتیژیک ایجاد کرده و تا رسیدن فصل نبرد ها،

طالبان: جبهه مقاومت وجود ندارد.

بیروکراتان رسانه ای: جبهه مقاومت فقط در فیس بوک است.

اما از دو ماه تا کنون، شمار تابوت ها به کابل افزایش دارد.

عملیات درون شهری چریکی درداخل کابل و کوهدامن طالبان را دست پاچه، کارگزاران رسانه اش را متعجب

مردم برای بقای شان برخاسته اند. مردم ضد طالب به یک نبرد تاریخی آماده گی می گیرند.

در یک حمله مقاومتی ها درکاپیسا در یک شنبه شب، منطقه کلالای اشترگرام حصه اول کوهستان 5 ط الب کشته و زخمی شد.

خبر های تازه حاکی است که طالبان در کابل شبانه  پنج تا ده نفر  تلفات دارند .

به شدت از نشر خبر جلوگیری می شود.

دزدی  تلفن  دزدی در داخل دوباره اوج گرفته/ ترس از سر مردم پریده/ نیروی طالب برای کنترول مردم اندک است.

با سقوط یک ولایت، زنگ سقوط از چهار طرف نواخته خواهد شد.

عملیات در پنجشیر شروع آن است.

فرماندهان ارشد طالب در کاروان ملایعقوب و فصیح الدین به هدف تسخیر سنگرستان پنجشیر به صحنه جنگ حاضر آمده و برای رزمایش ظاهری، چند بال چرخبال را بر فراز قله های پیچ درپیچ درۀ پنجشیر به چرخش آورده اند.

درسرحدات شمال امراحضار قوت های جنگی در قلمرو تاجیکستان و پایگاه 201 روسیه به طور صد در صد صادر شده است.

احضاردرجه اول جنگی درآنسوی سرحد بی تردید به اعلام تجزیه اکرائین و ایجاد کشور دونتسک – لوهان بی رابطه نیست.

ازین طرف، تحرکات جنگی طالبان به سوی سرحدات تاجیکستان آغاز شده است.

فرقه نو طالبان در بدخشان 4 تجمع عسکری درست کرده اند/ 7000 نفر است.

گزارش تازه به ادامه آزمایش های شیمیایی شبکه حقانی در زیر زمینی دانشگاه امریکایی درکابل

چهار کیلو گرام یورانیوم در نزد شبکه حقانی

 از دانه های جواری همراه مخلوطی با برخی مواد دیگر یک نوع باروت بسیار خطرناک تولید کرده اند. خصلت آن همانند تیل ته یک است.

منابع اطلاعاتی روسیه و هند ازین تحرکات بی تردید مطلع اند

 به نظر می رسد که سرنوشت جدید  کشور نو تشکیل دونتسک – لوهان به عنوان مرزکشی استراتیژیک روسیه در برابر غرب، با سرنوشت جدید افغانستان شمالی به عنوان دیوار سرحد جنوبی روسیه و آسیای میانه رابطه دارد.

فعلا همین اشاره بسنده است. به قول حافظ یک نکته درین معنی گفتیم و همین باشد.

جدا سازی مناطق اوسیتیای جنوبی و ابخازیا از بدنه گرجستان در سال 2008 عین سناریوی دونتسک – لوهان است. درهر جناح مرزی روسیه که زیر تهدید باشد نیز چنین سناریویی ممکن است تطبیق شود. از جمله در افغانستان شمالی.

این حقایق را باید به مردم گفت... ممکن است کسی غصه بگیرد و کسانی خوشحال شوند...

تازه ترین استدلال درین باره اخیرا از زبان رهبرحزب کمونیست روسیه شنیده شد:

ما توسط زنجیره ای از کشورهای غیردوست احاطه شده ایم.  عقب نشینی بیشتر غیر ممکن است و جایی برای عقب نشینی وجود ندارد.  غرب باید عزم روسیه برای دفاع از منافع ملی و دوستانش را احساس کند.

شاید سوال شود که تجزیه گرجستان و سپس تجزیه اکرائین حتماً باید درافغانستان اتفاق بیفتد؟

کسی فتوا نمی دهد – حکم نمی کند.

معمولاً از روی قراین، مطالعۀ سیاسی منطقه، سیاست دو اردوگاه شرق و غرب نتیجه گیری ها صورت می گیرد.

مثلاً می بینیم که عملاً سناریوی تجزیه سازی در دو استقامت خط تهدید حیاتی به روسیه اتفاق افتاد. خط افغانستان هم ازنظر شاخص های تهدید، به نحوی دنبالۀ شرق اروپا واکرائین است.

ارتش 201 روسیه در کوه های تاجیکستان درگردش افتاده

رزمایش های تک تیراندازی در شرایط کوهستانی، بیش از پنج بار در ظرف شش ماه – با نمایش نفربرهای زرهی، سامانه های نارنجک انداز، تانک های کلاشینکوفی 62 میلی متری/ مجموعه هوا پیماهای بدون سرنشین "اورلان-10"

این رزمایش ها معنایش این است که وضعیت اضطراری جنگی درمرزها به وجود آمده

این ها ارتش های انتحاری و تروریست های چند ملیتی را مستقر کرده اند. از آن طرف، سامانه های شلیک هوشمند از فاصله 500 تا 8 هزار متر.

سامانه های که در کوه های تاجکستان مستقر شد، در دفع و محو کندک های بدری و عمری است.

ارتش روسیه برای شناسایی اهداف از هوا از هواپیماهای بدون سرنشین orlan-10 و گروه جنگ الکترونیک سیار

موشک های اس 400، موشک های دور برد سکندر، اس 300 قبلا مستقر شده

با این حال، سرنوشت جنگ در سرحدات تاجیکستان مشخص نمی شود. جنگ های پنجشیر، اندراب ها و سرزمین کوهدامن تعیین کننده سرنوشت طالب در شمال و جنوب است.